Chodníky pokryté ľadom

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Aneta 16. januára 2017

Všetky chodníky popri hlavných cestách v Krasňanoch sú pokryté súvislou vrstvou ľadu. Nedá sa po nich chodiť.

16. január 2017

Martin

Pridávam sa k podnetu. Ulička za Lidlom na Peknej ceste, ktorá prepája Hubeného a Kadnárovú je totálne zamrznutá, často tade chodia dôchodcovia milimetrovým krokom. Je zázrak, že sa ešte nikomu nič nestalo.
19. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Tak ako väčšina chodníkov v Krasňanov, aj ten na ulici Hubeného je v správe magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, kam sme aj poslali podnet na vyriešenie.

Napriek tomu niektoré z magistrátnych chodníkov, najmä prístupové koridory ku našim školám, škôlkam, prístupom k MHD a podobne, upravujú naši pracovníci. Takéto úseky sú buď dočisťované alebo ošetrené inertným materiálom, nakoľko používanie čistého soľného posypu je problematické napríklad z dôvodu hynutia zelene vysadenej popri chodníkoch, sťažností obyvateľov na zničenú obuv a sťažností obyvateľov/psíčkarov na poškodzovanie končatín psov a podobne.

Urobíme ohliadku schodnosti chodníkov a budeme sa s magistrátom snažiť zjednať nápravu.

S srdečným pozdravom


Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
27. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) za odstrňovanie shenu a ľadu z chodníkov sú zodpovední vlastníci a správcovi priľahlých nehnuteľností.

§ 9 ods. 2 zákona:

Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania