Zľadovazeľá Horná ulica v Krasňanoch

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený
meno
Miroslav Benovič 18. januára 2017

Pán starosta,slovo starosta je odvedené od slova starať sa.Ale zľadovateľá Horná ulica v Krasňanoch o tom nesvedčí.Už niekoľko dní je táto ulica neošetrená a vážne hrozí,že sa niekto môže pošmyknúť a vážne zraniť.Tak v takom prípade ak by sa to stalo mne alebo blízkej osobe ,vás ubezpečujem,že to budem riešiť súdnou cestou,nakoľko tento problém sa opakuje každý rok!!!Nestačí ulicu ošetriť posypom nejakých kamienkov,ale treba použiť soľ,piesok,alebo škvaru.
Pán starosta,vidieť,že nebývate na tejto ulici.Ináč by pravdepodobne vyzerala úplne ináč.Takže teraz ste na rade vy.Som veľmi zvedavý,či v tomto smere niečo urobíte a obyvateľom Hornej ulici uľahčíte pohyb na tejto ulici.

20. január 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

pracovníci mestskej časti dnes vykonali obhliadku vo všetkých troch častiach Rače a zdokumentovali stav chodníkov či už v správe mestskej časti alebo hlavného mesta. Súčasné klimatické podmienky, kedy mráz v noci klesá pod 7 stupňov Celzia pod nulou, sú veľmi náročné na údržbu a likvidovanie zľadovatelého povrchu. V poslednom období bolo na údržbu povrchu chodníkov spotrebovaných 900 kilogramov posypovej soli. Tá však účinkuje len do 5 stupňov Celzia pod nulou, pri nižších teplotách sa stáva neúčinnou. Pracovníci oddelenia čistoty preto v týchto dňoch ľad na chodníkov rozbíjajú ručne. Napriek tejto extrémne náročnej práci majú pracovníci strediska čistoty nariadenie pracovať v týchto dňoch dlhšie ako v normálnom režime.

O údržbu chodníkov v správe hlavného mesta aktívne urgujeme magistrát hlavného mesta. Napriek tomu, že väčšina chodníkov v Krasňanoch sú magistrátne, niektoré tzv. prístupové koridory k našim školám, škôlkam, zastávkam MHD a podobne upravujú naši pracovníci.

Nedostatky údržby zľadovatelých chodníkov v správe hlavného mesta môžete hlásiť na dispečing oddelenia cestného hospodárstva magistrátu na kontaktnom čísle 02/ 59 356 761 alebo na dispecing@bratislava.sk

Zároveň treba povedať, že podľa § 9 ods. 2 druhej vety(2) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. Starostlivosť o uvedené chodníky je v kompetencii vlastníkov priľahlých domov. MČ ich môže na uvedenú povinnosť upozorniť.

So srdečným pozdravom


Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania