Zabudnuté trojnožky pred DK Ružinov

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

V riešení
meno
Nacbo Ynmynona 12. februára 2017

Prosím magistrát a MČ o odstránenie zabudnutých trojnožiek spred DK Ružinov.


Prvá (červený krížik na poslednej foto) stojí na magistrátnom pozemku, bez evidovaných správcov a nájomcov:

C 15662/1, k.ú. Ružinov (805556), okres Bratislava II
LV 5408
Vlastníci - Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR
Správcovia - Neevidovaní
Nájomcovia - Neevidovaní


Ďalšie 2 (žlté krížiky na poslednej foto) stoja na magistrátnom pozemku v správe MČ Ružinov - Cultus:

C 1090/1, k.ú. Ružinov (805556), okres Bratislava II
LV 2684
Vlastníci - HLAVNE MESTO SR BRATISLAVA, Primaciálne nám. 1, Bratislava, PSČ 814 99, SR
Správcovia - MESTSKA CAST RUZINOV-CULTUS-CENTRUM PRE KULTURU A UMENIE, Ružinovská 28, Bratislava, SR
Nájomcovia - Neevidovaní

30. marec 2018

Nacbo Ynmynona

Aké kroky boli a aké budú podniknuté vo veci odstránenia týchto trojnožiek spred DK Ružinov, s ktorými sa mesto už dlho neúspešne snaží vysporiadať?
10. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujem za podnet. Nakoľko Magistrát hl.mesta SR Bratislava nie je majiteľom trojnožiek, nie je jeho právom, ani kompetenciou, manipulovať s trojnožkami. Majiteľ trojnožiek - predmetná reklamná spoločnosť - bude kontaktovaná so žiadosťou a posúdenie/vybavenie Vášho podnetu.

Ďakujeme za trpezlivosť a pekný deň

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania