Prepadnutá cesta pri kanalizácií

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Netro 28. februára 2017

Betónová cesta pri bytovke Fedinova 16 na parcele č. 3452 v k.ú. Petržalka (804959) sa prepadáva. Týmto vyzývam obec, aby konala v zmysle legislatívy - zveľaďovala, chránila, urdžovala svoj majetok pred poškodením a zničením. Ďakujem.

Zákon č. 138/1991 Zb.
§ 7
(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

10. marec 2017

Andrea Benková

Dňa 9.3.2017 začala oprava.
15. marec 2017

Netro

Veľmi rýchlo sprocesované na úrade a opravené, ďakujem, skvelá práca.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania