Skládka

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Parkuje tu Kamion istí a nechávaju to odpad

09. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

13. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Ďakujeme za Váš podnet týkajúci sa neoprávnene uloženého odpadu na ul. Pri starom letisku. Na základe ohliadky zo dňa 10.03.2017 pracovníkom mestskej časti Bratislava-Vajnory bolo zistené, že pri objekte Nákupného centra Vajnoria, Pri starom letisku pri prístupových cestách k objektu sa nachádza neoprávnene uložený komunálny odpad zložený z poškodených obalových výrobkov z potravín, sklenené fľaše, zvyšky jedla. Odpad je vetrom roznášaný do okolia. V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch mestská časť Bratislava-Vajnory oznámi výskyt tohto odpad na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie. Zároveň požiadame Nákupné centrum Vajnoria a jeho správcu o jeho okamžité odstránenie. Situáciu budeme monitorovať.

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory


28. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Skládku na základe nášho upozornenia správca pozemku odstránil. Prisľúbil tiež že v okolí OC bude udržiavať poriadok . Budeme to monitorovať.

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory


Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania