Reklamné stavby v rozpore so zákonom

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Neriešený
meno
Peter 12. marca 2017

Prosím o začatie konania o odstránení stavby, nakoľko v zmysle § 15 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) na 5 ks reklamných stavieb Megaboardov pri diaľnici D1 v smere do Bratislava od Senca. Podľa vyhlášky je pri ceste mimo sídelný útvar obce ochranné pásmo, pri diaľnici je 100metrov, bez možnosti výnimky!!!!! Tieto reklamné stavby sú cca. 30-50 metrov od poz. komunikácie.Tieto stavby musia byť od 1.1.2017 mimo sídelný útvar obce odstránené!!!!. Ide o kat. územie: Vajnory.

13. marec 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát mč. Bratislava - Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania