Neporiadok a rozbité obrubníky na Špitálskej

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Peter Oravec 26. apríla 2013

Sme v absolútnom centre mesta. V strednej Afrike? Nie. V strede Európy.
Na Špitálskej ulici od Rajskej po Kamenné námestie.

13. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, ktorý preverili inšpektori verejného poriadku. Špitálska ulica je komunikácia v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa ako správca stará o stav aj poriadok na tejto komunikáci. Starostka mestskej časti už aj písomne vyzvala primátora, aby zabezpečil poriadok a čistotu na tých územiach, ktoré sú v správe Magistrátu, najmä na Špitálskej, Kamennom námestí, Námestí SNP, Obchodnej ulici, či na Štúrovej. Mestská časť v liste adresovanom primátorovi pripomenula, že na mnohých miestach ani po upozorneniach a urgenciách neprichádza k náprave a odstráneniu neporiadku a preto Staré Mesto nemá inú možnosť, ako tieto podnety riešiť správnym konaním.

S pozdravom,


Tomáš HALÁN
hovorca


Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Tel.: +421 2 5924 6245
Fax.: +421 2 5292 0003
Mobil: +421 902 051 743
e-mail: hovorca@staremesto.sk

www.staremesto.sk
www.facebook.com/staremesto.sk
15. máj 2013

Peter Oravec

Pán Halán, podnet nebol IBA o špine, ale aj a najmä o stave chodníka a obrubníkov, resp. stromov na tomto území. K tomu ste sa, ako zvyčajne, vôbec nevyjadrili. Nehnevajte sa, mňa v podstate vôbec nezaujíma, či tam nejaký papier na ulici je odhodený, alebo nie je, aj tak ho vietor odfúkne o chvíľu niekam inam. Zodpovedáte však hlavne za stav tých chodníkov a obrubníkov a ciest... k čomu ste sa nevyjadrili. tak, prosím, k tomu, ak by sa dalo...?
(Vy naozaj NEVIDÍTE ten strašný stav na tých vyvalených obrubníkoch a domlátených chodníkoch???)
24. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Špitálska ulica sa čistí pravidelne 2 krát do týždňa, je preto možné, že v čase medzi cyklami upratovania bol neporaidok, ktorý bol ale následne odstránený. Čo sa týka stavu obrubníkov, hlavné mesto vie, že technický stav obrubníkov je nie vždy vyhovujúci, v rozpočte, ktorý schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva však neboli na takéto opravy vyčlenené financie.

Mnohé obrubníky sú poškodené prerasteným koreňovým systémom stromov a tým narúšajú chodník a obrubníky. Pri narušení koreňového systému stromu by mohlo dôjsť k odumretiu stromu. Rozšírenie štvorcov stromov nie je možné bez toho aby nezasahovali do jazdného pruhu komunikácie tiež to nie je možné z dôvodu nedostatku miesta na chodníku. Prípadné odstránenie koreňového systému, by si vyžiadalo aj zásah do povrchu vozovky, čo je finančne nákladný proces, a v tomto období to nevieme zrealizovať zo známeho dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Pokiaľ bude rozpočet na údržbu a revitalizáciu zelene a opravu komunikácií zásadne navýšený, budeme hľadať možnosti ako tento problém vyriešiť v rámci celého mesta.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
27. máj 2013

Peter Oravec

Pán Papajčík,
1. Vaše informácie nie sú pravdivé, pretože v deň, keď ste písali svoju odpoveď, neporiadok odstránený nebol. Prikladám fotografie z večerných hodín 24.5.2013.
2. S obrubníkmi (takmer v celom meste) sa podľa Vašich slov nedá robiť nič. Fajn. Takže je zbytočné to sem dávať? Prosím, mohli by ste sa vyjadriť, na aké témy je vhodné sem dávať podnety? Papierik na ulici a odťahovanie vrakov áut? To je všetko?
Ďakujem za odpoveď.
27. máj 2013

Peter Oravec

Ešte jedno foto z 24.5.2013:
27. máj 2013

Peter Oravec

Posledné foto z 24.5.2013:
30. máj 2013

Peter Oravec

Stav 29.5.2013 večer. Tvrdenie pána Papajčíka o upratovaní sa evidentne nezakladá na pravde.
30. máj 2013

Peter Oravec

Detto ako v predchádzajúcej aktualizácii.
15. júl 2013

Jano

Podnet je nerieseny,odpoved nic neriesi len to ze nie su peniaze.Neriesene!
10. marec 2014

Peter Oravec

Aktuálny stav: bez zmeny.
10. marec 2014

Peter Oravec

... bez zmeny.
25. máj 2015

Peter Oravec

Bez zmeny.
25. máj 2015

Peter Oravec

Bez zmeny.
02. júl 2015

Peter Oravec

To, že to ide opraviť, vidno teraz pekne na Štefanovičovej ulici. Len by sa muselo chcieť.
02. november 2015

Peter Oravec

Bez zmeny.
12. máj 2016

Peter Oravec

Bez zmeny, bez riešenia.
Pán Halán, podnet nebol IBA o špine, ale aj a najmä o stave chodníka a obrubníkov, resp. stromov na tomto území. K tomu ste sa, ako zvyčajne, vôbec nevyjadrili. Mňa v podstate vôbec nezaujíma, či tam nejaký papier na ulici je odhodený, alebo nie je, aj tak ho vietor odfúkne o chvíľu niekam inam. Zodpovedáte však hlavne za stav tých chodníkov a obrubníkov a ciest... k čomu ste sa nevyjadrili. tak, prosím, k tomu, ak by sa dalo...?
(Vy naozaj NEVIDÍTE ten strašný stav na tých vyvalených obrubníkoch a domlátených chodníkoch???)
12. máj 2016

Peter Oravec

Pán Halán, podnet nebol IBA o špine, ale aj a najmä o stave chodníka a obrubníkov, resp. stromov na tomto území. K tomu ste sa, ako zvyčajne, vôbec nevyjadrili. Nehnevajte sa, mňa v podstate vôbec nezaujíma, či tam nejaký papier na ulici je odhodený, alebo nie je, aj tak ho vietor odfúkne o chvíľu niekam inam. Zodpovedáte však hlavne za stav tých chodníkov a obrubníkov a ciest... k čomu ste sa nevyjadrili. tak, prosím, k tomu, ak by sa dalo...?
(Vy naozaj NEVIDÍTE ten strašný stav na tých vyvalených obrubníkoch a domlátených chodníkoch???)
20. február 2017

Peter Oravec

Za takmer štyri roky od podnetu s tým magistrát neurobil absolútne nič. Načo je taký magistrát? Na nič.
31. júl 2017

Peter Oravec

Bez zmeny.
31. júl 2017

Peter Oravec

Bez zmeny.
15. november 2017

Peter Oravec

Bez zmeny.
23. máj 2018

Peter Oravec

Bez akejkoľvek zmeny.
Prosím o preposlanie aktualizácie podnetu samospráve.
11. marec 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
11. marec 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
12. marec 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Juraj Hurný
hurny.odkaz@gmail.com
16. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
17. marec 2019

Peter Oravec

Tieto copy/paste odpovede magistrátu zodpovedajú tomu, že riaditeľ magistrátu a osoba stojaca za portálom OPS je ten istý človek, nachádzajúci sa v konflikte záujmov.
Prosím o preposlanie p. Košťálovi osobe. On už bude vedieť.
05. september 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
05. september 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
05. september 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
05. september 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
05. september 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie magistrátu.
11. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Oddelenie správy komunikácií.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
17. január 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Špitálsku ulicu a príslušné chodníky budeme opravovať v priebehu septembra až novembra 2020.

S pozdravom,

Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania