Čierna skládka na Betliarskej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

V riešení
meno
Andelo 04. apríla 2017

Začínajúca a už rozrastajúca sa čierna skládka.

18. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.

Podnet bol v čase svojej aktuálnosti vyriešený. Opakovanou kontrolnou ohliadkou bolo zistené, že na mieste sa opätovne vyskytuje nezákonne uložený odpad. Vzhľadom na to, že predmetné pozemky nie sú v správe mestskej časti Bratislava- Petržalka, vyzveme príslušného vlastníka nehnuteľností, aby odpad
v zmysle VZN 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku, odstránil. V prípade, že sa tak v stanovenej lehote nestane, bude mestská časť Petržalka oprávnená začať voči vlastníkovi pozemkov konanie o uložení pokuty za porušenie uvedeného VZN.

MÚ BA - Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania