Voľný pohyb psov v okolo Ľudovej štvrte

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Vyriešený
meno
Viktoria Onderová 07. apríla 2017

Vážený pán starosta,

Chcela by som upozorniť na neustále porušovanie zákazu voľného pohybu psov v okoli ľudovej štvrte. Už 3 krát sa mi stalo že môjho psa (ktorý chodí na voditku tak ako má, pes strednej veľkosti) napadli voľne pobehujúce psy malých plemien. Ich majitelia majú pravdepodobne pocit, že ich sa tento zákaz netýka. Dufam že máte možnosti na riešenie porušovania tohto zákazu a myslim že by to sprijemnilo prechádzky viacerým občanom. Zároveň by som sa chcela spýtať či je na mieste v takomto prípade volať políciu ak sa títo majitelia rýchlo vytratia bez akéhokoľvek ospravedlnenia a vlastne sa zatiaľ nič vážne nestalo čo ale v budúcnosti tak byt nemusí. Vopred ďakujem za odpoveď.

11. apríl 2017

Jana Kolárová

a čo robí polícia?
11. apríl 2017

Viktoria Onderová

Osobne si myslím že by za to mala byť aspoň pokuta, veď minimálne porušujú zákaz...
12. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na vyriešenie.

Jana Plevová
19. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2003 hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hl. mesta Bratislavy, možno psa vodiť na verejné priestranstvo len na vôdzke, pričom v zmysle platnej legislatívy sa pes môže voľne pohybovať len na miestach, kde je umiestnený kôš na psie exkrementy. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených ako aj, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom a zákaz voľného pohybu psa (pokuta do 65 ,- €). V zmysle zákona č 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov môže psa vodiť len osoba schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd, ktoré by pes mohol spôsobiť. V parku na Ľudovom námestí sú nastriekané nápisy „Zákaz voľného pohybu psov“. Koše na psie exkrementy tam nie sú. Sú tam umiestnené dva špeciálne stojany so zásobníkmi na vrecúška na psie exkrementy. Koše na PE sa nachádzajú v parčíku oproti hasičom Hálkova-Považská, tu je voľný pohyb psa v parku povolený. Z dôvodu voľného pohybu psov v parku na Ľudovom námestí sme už v minulosti žiadali MsP o kontrolu a opätovne sme ich oslovili a požiadali o intenzívnejšiu kontrolu.Jana Plevová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania