Nepokosený pozemok pri pekárni na Budatínskej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Uzavretý
meno
Petrzalcanka 09. apríla 2017

Každoročne sa opakuje problém s pozemkom okolo pekárne na Budatínskej ulici, ktorý majiteľ riadne nekosí a tráva bežne prevyšuje dospelého človeka. Aktuálne je burina vyše kolien. Popri Panónskej už zarastá kríkmi a v burine a na kríkoch sa hromadia smeti. Majiteľ vždy čaká, kým ho vyzve MÚ a potom vyčkáva, aby pozemok pokosil iba raz za sezónu. Bolo by už na čase aby vlastník dostal za svoje nekonanie nejakú pokutu. Spomínaný pozemok je vo vlastníctve spoločnosti MONAR Invest, s.r.o., Seberíniho 9, Bratislava, PSČ 821 03, SR, parc. cislo 2166/2, evidovaný na liste vlastníctva č. 4058.

19. apríl 2017

Odpoveď samosprávy

Pozemok nie je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Mestská časť Bratislava-Petržalka z dôvodu zabezpečenia pravidelného cyklu kosenia na trávnatých plochách, ktoré nie sú v správe mestskej časti, zasiela všetkým vlastníkom súkromných pozemkov harmonogram kosenia trávnikov na rok 2017 a výzvu na začatie prvej kosby trávnikov.
Mestská časť postupuje voči vlastníkom pozemkov v súlade s platnou legislatívou. V prípade, ak vlastník pozemku nezabezpečí nápravu v stanovenom termíne, budeme postupovať v zmysle zákona o správnom konaní a zo strany mestskej časti Bratislava-Petržalka bude začaté konanie vo veci uloženia pokuty.


mestská časť BA-Petržalka
06. júl 2017

Petrzalcanka

Tráva je stále nepokosená a už máme júl...
05. august 2017

Petrzalcanka

Tento nespratník od začiatku roka 2017 nepokosil. Dúfam, že bude vyrubená riadne mastná pokuta, keďže situácia sa každý rok opakuje.
30. august 2017

Petrzalcanka

Pozemok ešte stále nie je pokosený. V roku 2017 nebol kosený ani raz.
13. august 2018

Odpoveď samosprávy

Dorbý deň, ďakujeme za podnet. Mestská časť Bratislava-Petržalka z dôvodu zabezpečenia pravidelného cyklu kosenia na trávnatých plochách, ktoré nie sú v správe mestskej časti zaslala všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov harmonogram kosenia trávnikov na rok 2018 a vlastníci boli vyzvaní na zabezpečenie kosenia na pozemkoch v ich vlastníctve v závislosti od vegetačných a klimatických podmienok.
Mestská časť postupuje voči vlastníkom pozemkov v súlade s platnou legislatívou. Nie je predpis, ktorý by v súvislosti s povinnosťou vykonávať kosenie, stanovoval maximálnu výšku porastu na sadovnícky neupravených plochách. Situáciu v teréne monitorujeme a v prípade nesplnenia si povinností zo strany vlastníkov pozemkov postupujeme v zmysle zákona o správnom poriadku, konaním vo veci uloženia pokuty.


Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe uvedeného považujeme tento podnet za uzavretý.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania