Vrak

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rača

Vyriešený
meno
Matúš Čupka 02. marca 2010

Na Černockého sa nachádza nepojazdný vrak.

08. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Vozidlo Lancia čiernej farby bolo dlhodobo odstavené na Cyprichovej ulici v Krasňanoch. Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy nalepením výzvy na predné sklo vozidla písomne vyzvala držiteľa vozidla na odstránenie starého motorového vozidla, ktoré v zmysle § 51 odst. 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení ako aj na základe § 2 odst. 14 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Rača narušuje estetický vzhľad obce, ohrozuje životné prostredie a dlhodobým odstavením zaberá verejné priestranstvo.

Držiteľ toto vozidlo však len preparkoval z Cyprichovej ul. na parkovisko na Černockého ulici. Mestská polícia dňa 19.11.2009 opätovne zaevidovala toto vozidlo ako vrak vozidla a nalepením výzvy na predné sklo vozidla vyzvala držiteľa na jeho odstránenie.

Držiteľ vozidla na výzvy na odstránenie starého motorového vozidla nereagoval a nesplnil povinnosti zabezpečiť jeho odstránenie. Mestská časť Bratislava–Rača na základe § 51 odst. (4) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení objedná jeho odvoz na určené parkovisko.

vypracoval: odd. životného prostredia a pôdohospodárstva
30. júl 2010

Ing.Bohumil Gašpierik, ved. odd. ŽPP MÚ Rača

Vozidlo Lancia Dedra bez evidenčného čísla , čiernej farby, dlhodobo odstavené na Černockého ulici č.6 v Bratislave – Krasňanoch bolo odstránené 13.04.2010.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania