Zablokovaná cesta

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený
meno
Matúš Čupka 02. marca 2010

Ulica Pod lipami je z jednej strany zablokovaná dvoma kvetináčmi, pričom na komunikáciu nie je zakázaný vjazd žiadnou dopravnou značkou.

04. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Ulica Pod lipami v úseku od Roľníckej ulice po poštu je pešou komunikáciou.
Osadené kvetináče majú zabrániť využívaniu tejto pešej komunikácie na prejazd vozidiel a skracovanie trasy a tým zabrániť ohrozovaniu chodcov.

Prístup pre vozidlá je umožnený výlučne pre zásobovanie prevádzok, o uvedenom obmedzení informuje zvislé dopravné značenie. Momentálne zo strany Roľníckej ul. bolo značenie poškodené.

Poškodené značenia na komunikáciách III. a IV. triedy priebežne kontrolujeme a odstraňujeme.

Na poškodené značenia na komunikáciách I. a II. triedy upozorňujeme ich správcu, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie cestného hospodárstva.

Vypracovala Ing. Zuzana Klaučová
Vedúca oddelenia stavebného, ŽP,ÚP a dopravy

S pozdravom

Ing.Mário Schwab
poradca starostu
Mestská časť Bratislava-Vajnory
07. marec 2010

Ing. Ján MRVA_starosta Vajnor

Jedná sa nie o cestu ale o chodník, ktorý je pešou zónou a nie komunikáciou. Toto riešenie je tam minimálne 7 rokov a zaujímalo by ma kto má záujem ho meniť keďže je sním všeobecná spokojnosť drvivej väčšiny obyvateľov?
08. marec 2010

Odpoveď samosprávy

Zaujímalo by ma, kto chce našu pešiu zónu zmeniť na komunikáciu. Obyvateľom to ako pešia zóna vyhovuje viac ako 7 rokov.

Pisateľ opisuje neexistujúci problém. Ako môže reklamovať zablokovanú cestu, ktorá nie je cestou, ale chodníkom? Nemá to logiku a podľa mňa to je mätúce.
Starosta
08. marec 2010

Matus

Dobrý deň pán starosta,

nikdo sa nesnaží z danej cesty robiť verejnú komunikáciu.

Osobne sa mi len nepozdávalo, že sú tam umiestnené kvetináče bez toho aby bol na komunikáciu vyznačen zákaz vjazdu príslušnou dopravnou značkou. Danej ceste by pomohlo umiestnenie značky informujúcej o zákaze vjazdu a neboli by tak absolutne žiadne spory o jej použití.

Je veľmi dôležité, aby sa automobilová doprava vytláčala tam kam patrí a nie na úkor peších zón či chodníkov. Prosté obloženie cesty kvetináčmi je aj na Slovensku pomerne neštandardný spôsob informovania o "zákaze vjazdu".

Matúš
08. marec 2010

Matúš

Navyše...pred samotnými kvetináčmi sa od smeru k parku bežne pohybujú autá, čiže sa nejedná o chodník. Nie je totiž od cesty oddelený žiadnym obrubníkom, alebo dopravnou značkou.
01. apríl 2012

Jana

Musím opraviť diskutujúceho, že nejde o pešiu zónu 7 rokov, ide o pešiu zónu od jej vybudovania. A tak je aj branou obyvateľmi chodcami i matkami s deťmi na prechádzke. Je chybou projektu, že prechod pre chodcov smeruje do krčmy a nie do tejto ulice.Ale to sa predsa z hľadiska bezpečnosti aj s ohľadom na zastávku autobusu a vystupujúcich dá zmeniť !
Značka o zákaze vjazdu je neustále ničená,z jednej strany je zákaz odbočenia do tejto ulice, od kostola zákaz vjazdu. Z budovy pošty sa už stal kruhový objazd a niektorí by najradšej autom vošli do obchodu.A čo tak opraviť nefunkčné osvetlenie Roľnícka a Ulica Pod lipami a presvetliť túto časť orezaním a úpravou stromu ? Alebo tu doplníme ďalšiu značku, kto tu vlastne má prednosť?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania