Dlhodobo odstavené autá na parkovisku Bošániho ulici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Uzavretý
meno
Martin 16. mája 2017

na parkovisku Bošániho ulica, vedľa VÚB banky sú dlhodobo odstavené autá, ktoré sem boli privezené a odstavené. Odstavené autá zároveň zasahujú cez viac ako jedno parkovacie miesto a tým zaberajú a obmedzujú vodičom viac parkovacích miest.

17. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin,

§ 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch definuje kritéria k tomu, aby mohlo byť vozidlo odtiahnuté. Teda vozidlo musí buď poškodzovať, ohrozovať životné prostredie alebo narušať estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny. To že vozidlo má platné alebo neplatné TK a EK nie je kritériom na jeho odtiahnutie. Obec ani mestské časti nemajú právomoc vyvodzovať sankcie voči držiteľom vozidiel s neplatnou Tk a Ek. Okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií je povinný vyzvať držiteľa vozidla aby vykonal Tk a Ek, my okresný úrad vždy o takomto vozidlo upovedomíme a vyzveme ho aby konal. Ďalšou podstatnou vecou je § 67 ods. 3 zákona o odpadoch ktorý definuje povinné osoby na zabezpečenie odstránenia vozidla a teda sú to: správca cesty, vlastník nehnuteľnosti alebo obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti. Inak povedané ak sa vozidlo nachádza na pozemku ktorý nemá v správe MČ Dúbravka a nemá k tomuto pozemku žiadny majetkovoprávny vzťah nemôže bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti vozidlo odtiahnúť.
Teda musíme preveriť kde presne sa vozidla nachádzajú a na základe obhliadky zistiť či vozidlá poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie, alebo narúšajú estetický vzhľad obce. Bohužiaľ toto ustanovenie zákona o odpadoch nahráva práve takýmto nezodpovedným držiteľom vozidiel, už len z toho dôvodu že v minulosti držiteľ vozidla musel do 30 dní od prevzatia výzvy vozidlo odstrániť súčasná úprava zákona dáva držiteľovi lehotu až 60 dní.

M. Blažej
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MČ Dúbravka
22. máj 2017

Martin

Vozidlá sú dlhodobo odstavené už viac ako 60 dní a momentálne k nim pribudlo odstavené ďaľšie vozidlo červený Renault stojace medzi žltým pick up-om a Volvom bez EČV.
Momentálne je na parkovisku odstavených 5 vozidiel, z toho 4 dlhodobo.
22. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
vykonali sme na predmetnom mieste kontrolu a všetky vozidlá okrem vozidla značky Volvo majú platnú Tk a Ek do roku 2018. Minule som uviedol, že k tomu aby vozidlo mohlo byť odtiahnuté z cesty/komunikácie musí spĺňať atribúty uvedené v § 67 ods. 1 zákona o odpadoch. dlhodobé státie nie je kritériom na odtiahnutie vozidla. Predmetné vozidlá sú umiestnené na pozemku s parc. č. 2819 reg. C v k.ú. Dúbravka a MČ Bratislava-Dúbravka nemá k tomuto pozemku žiadny majetkovopravny vzťah. Vozidlá smie odtiahnúť iba osoba uvedená v § 67 ods. 3 zákona o odpadoch a teda správca cesty, vlastník nehnuteľnosti alebo obec so súhlasom vlastníkom nehnuteľnosti na ktorej sa vozidlo nachádza. Pozemok na ktorom sú vozidlá umiestnené je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta a z tohto dôvodu sme požiadali hlavné mesto ako správcu cesty a vlastníka nehnuteľnosti aby tieto vozidlá preverili a zjednal nápravu.

M. Blažej
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MČ Dúbravka
23. máj 2017

Martin

Ďakujem.
31. máj 2017

Martin

Dobrý deň, na parkovisku pribúdajú ďaľšie dovezené a odstavené vozidlá. Pribudli ďaľšie tri, momentálne ich je už osem odstavených vrátane bielej dodávky, ktorá nie je v priloženej fotodokumentácii na parkovisku Bošániho 19.

01. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ja som postup opisoval vo svojich predošlých dvoch príspevkoch. MČ Bratislava-Dúbravka nie je povinnou osobou podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch nakoľko správcom cesty a vlastníkom nehnuteľnosti je Hlavné mesto SR Bratislava, hlavné mesto nedáva súhlasy mestským častiam na odstraňovanie vozidiel z pozemkov v ich vlastníctve. Opakujem že podľa zákona je možné odstrániť vozidlo ktoré neodstránil jeho držiteľ a toto vozidlo poškodzuje životné prostredie (upravuje to § 67 ods. 1 a 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch). Teda podľa tohto ustanovenia nemá vplyv na odstránenie vozidla to koľko vozidlo stojí na jednom mieste bez pohnutia. Tieto vozidlá majú platnú TK aj EK do roku 2018 a vieme že ani OÚ Bratislava, odbor dopravy a pozemných komunikácií v prípade ak zistí platnosť TK a EK tak vo veci ďalej nekoná. Jediné čo môžeme robiť my je informovať hlavné mesto ako povinnú osobu podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch o týchto vozidlách, tak ako sme to urobili vo vašich predošlých podnetoch a hlavné mesto je povinné podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch vo veci konať.

M. Blažej
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MČ Dúbravka
29. jún 2018

Martin

Dlhodobo odstavené auto

Dlhodobo odstavené a opustené vozidlo t. č. už aj bez platnej EK a TK na parkovisku Bošániho ulica pri VÚB.
30. august 2018

Lukáš Bartošovič

priloha c1: Dobry den, ta zlta skodovka uz nema ani jednu tabulku ECV a je prakticky rozpadnuta/rozkradnuta, dalsi "level" bude zrejme vyuzitie kabiny asocialmi. Vyrazne narusa esteticky vzhlad Dubravky a predpokladam, ze ani s prospechom pre zivotne prostredie to nebude ktovieco. Za odpratanie tejto zltej "nadhery" vopred dakujem!
30. august 2018

Lukáš Bartošovič

priloha c2: Dobry den, ta zlta skodovka uz nema ani jednu tabulku ECV a je prakticky rozpadnuta/rozkradnuta, dalsi "level" bude zrejme vyuzitie kabiny asocialmi. Vyrazne narusa esteticky vzhlad Dubravky a predpokladam, ze ani s prospechom pre zivotne prostredie to nebude ktovieco. Za odpratanie tejto zltej "nadhery" vopred dakujem!
03. september 2018

Lukáš Bartošovič

No ja vam neviem, urcite sem patri status UZAVRETY??? Ved ta zlta skodovka-srotovka je stale tam... Asi jej zalozim samostatny podnet.
25. október 2018

Maïa Leo

Pán Bartošovič, musí byť pre Vás určite veľmi vzrušujúce, sledovať dva roky život auta na ulici. Začínam byť týmto príbehom posadnutá. Vďaka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania