Skládka pri Rosničke

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

V riešení
meno
Karlovešťan 19. mája 2017

Medzi kúpaliskom Rosnička a meniarňou DPB sa nachádza množstvo odpadu, od pneumatík cez matrace až po betónové panely. Okrem toho tam sú aj 2 veľkokapacitné kontajnery, ktoré tam iba hrdzavejú. Prosím o vyčistenie danej plochy. Vďaka

19. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

najprv vykonáme na spomínanom mieste obhliadku za účelom zistenia aké odpady sa na tomto pozemku nachádzajú a parcelné číslo pozemku. V tejto oblasti nemá v správe pozemky MČ Bratislava-Dúbravka. V prípade, ak sa potvrdí, že Mestská časť Bratislava-Dúbravka nemá žiadny majetkovoprávny vzťah k predmetnému pozemku na ktorom je uložený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch vyzývame vlastníka nehnuteľnosti, aby odpad zlikvidoval a informujeme v súlade s § 15 ods. 3 zákona o odpadoch okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP. Rovnako v týchto prípadoch žiadame okresný úrad aby začal konanie vo veci zistenia pôvodcu odpadu. Okresný úrad ak pôvodcu odpadu nezistí, určí kto je povinnou osoba odpad zlikvidovať, nakoľko podľa zákona o odpadoch určité druhy odpadov je povinný likvidovať práve okresný úrad.

M. Blažej
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MČ Dúbravka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania