Ďalšie odstavené vozidlo, bez platnej stk

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

V riešení
meno
Martin 23. mája 2017

Dobrý deň,

na parkovisko Bošániho č.19 tentoraz ale z druhej strany bolo opäť dovezené a odstavené ďalšie vozidlo. Vozidlo nemá platnú stk.

Jedná sa už o 6 odstavené vozidlo na parkoviskách Bošániho č. 19 z toho 5 vozidiel z prednej strany od električiek pri VÚB banke a šieste vozidlo z druhej strany bytového domu Bošánoho 19. Situácia začína byť neúnosná, vozidlá blokujú viac ako 6 parkovacích miest a preto si Vás dovoľujem požiadať o urgentné riešenie vzniknutého problému.

Ďakujem.

23. máj 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin,

§ 67 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch hovorí:
Držiteľ vozidla je povinný
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Toto sú dôvody pre ktoré môže osoba uvedená v § 67 ods. 3 zákona o odpadoch vozidlo odstrániť. Preto som aj písal vo Vašich predošlých podnetoch že nie je možné podľa zákona o odpadoch odstrániť vozidlo iba z dôvodu dlhodobého státia alebo z titulu neplatnosti TK alebo EK. Celý proces odstraňovania vozidiel je upravený § 67 zákona o odpadoch.
Na základe foto ktorú ste priložili správcom cesty v tomto prípade je MČ Dúbravka, najprv musíme vykonať obhliadku a zistiť či vozidlo spĺňa atribúty uvedené v § 67 ods. 1 (vyššie uvedené v odsekoch a) a b), zistíme EČV, (ne)platnosť TK a EK. Bez ohladu na zistené skutočnosti pri obhliadke vozidla, vždy lustrujeme prostredníctvom polície držiteľa vozidla a žiadame Okresný úrad, odbor dopravy a pozemných komunikácií o preverenie technického stavu vozidla. Teda ak zistí odbor dopravy neplatnú TK a EK nariadi ju držiteľovi vozidla vykonať v určitej lehote. Rovnako my ako správca cesty v prípade že zhodnotíme podľa § 67 ods. 1 že vozidlo poškodzuje, ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce vyzveme držiteľa vozidla aby v lehote 60 dní (zákonom stanovená lehota) vozidlo odstránil. Ak to držiteľ vozidla neurobí v stanovenej lehote odstránime vozidlo na náklady držiteľa vozidla.
Kameňom úrazu je práve určovanie toho kedy vozidlo poškodzuje, ohrozuje životné prostredie a narúša estetický vzhľad obce nakoľko tieto pojmy nie sú nikde zákonom vyšpecifikované.

M. Blažej
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MČ Dúbravka
02. jún 2017

Maco

Dane vozidlo ma novu STK aj EK nieje odstavene stalo tam len na jednu noc ,ostatne vozidla z prednej strany by trebalo vyriesit.S pozdravom sused ;)
03. jún 2017

Martin

Treba vyriešiť autá z prednej strany to je pravda. V súčastnosti sa to rieši cez starostu v súčinnosti s mestskou políciou aj keď nedá sa predpokladať s akým výsledkom, nie je to bohužiaľ jednoduché.

Na druhej strane parkovisko na zadnej strane slúži primárne na parkovanie pre všetkých obyvateľov, ktorí majú automobil a nie pre jedného človeka s viac navozenými autami aj keď len na jednu noc ako uvádzaš sused, parkovisko nie je sklad alebo odkladací priestor. S pozdravom sused:)
18. marec 2019

Martin

Bošániho-znečisťovanie-vody

Dobrý deň,

vytekajúci olej z uvedeného auta na vozovku parkoviska a následne do verejnej kanalizácie.

Parkovisko Bošániho 17 oproti kontajnerového stojiska.
19. marec 2019

Lukáš Bartošovič

ach, tieto vraky z dovozu, akurat to zabera parkovacie plochy a rozlieva prevadzkove kvapaliny
pre zaujimavost: BA-654XV, BMW 320d, r.v 2000, VIN WBAAX71010JR33551, emisna a technicka kontrola platia do januara 2020... https://www.seka.sk/ov/A5130F030A636113151A51

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania