Hluk z koncertu v Mlynskej doline

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Karlova Ves

Uzavretý
meno
Michal K. 27. mája 2017

V piatok a v sobotu sa konaju v Mlynskej doline koncerty az do jednej v noci. Silny hluk pocut v sirokom okoli. Napriklad na Dlhych dieloch to pocujem aj cez zatvorene okna. Kto povolil tieto podujata s tak velkou intenzitou hluku dlho do noci v husto zastavanej oblasti? V Starom Meste riesia zakaz prevadzky restauracii po desiatej a toto nie je ziaden problem?

27. máj 2017

atómové digitálky

Samozrejme ,že je to problém.Je to celomestský problém ,každého tupého aroganta,ktorý si myslí,že všetci sú povinný zúčasťňovať sa jeho orgií.Stačí sa pozrieť sem na OPS,koľko je sťažnosti na tento druh tupej arogancie.
Zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník
DRUHÁ ČASŤ
VECNÉ PRÁVA
Prvá hlava
VLASTNÍCKE PRÁVO
§ 127
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
29. máj 2017

AdPo

V Bratislave neplatia žiadne zákony pre krčmárov, majiteľov pohostinstiev, organizátorov "kultúrnych" podujatí a im podobným. Na všetko dopláca občan, ktorý iba platí dane za to, že sa v noci nevyspí, pretože sa bavia ľudia, ktorí na druhý deň spia a nepracujú. Krčmy a podobné zariadenia to majú všetko dobre podchytené a vedia, že mesto a jeho "kontrolóri" sú proti nim bezzubé, rovnako ako tie trápne VZN, ktoré nefungujú v praxi ani náhodou. Ak by sa začali dodržiavať zákony, tak by polovica krčiem do roka a do dňa skrachovala a mesto by prišlo o množstvo turistov, ktorí do nášho mesta zavítajú za lacným alkoholom a bezmocnou políciou. Faktúry za upratovanie mesta po víkende by som dal preplatiť poslancom, ktorí tak krásne a určite úplne nezištne bojujú za zachovanie non-stop krčiem v Bratislave.
29. máj 2017

atómové digitálky

Pravdu vravíš ,zákony na postih takéhoto jednania existujú, len vôľa k ich dodržiavaniu a hlavne vymáhaniu nie je žiadna.
29. máj 2017

Michal K.

dnes mi z miestneho uradu potvrdili, ze ziadne koncerty nepovolovali, pretoze organizator ma iba oznamovaciu povinnost a poriadok ma zabezpecivat mestska policia. v piatok mi vsak na dispecingu MsP tvrdili, ze nemozu nic konat, kedze akcia je povolena miestnym uradom karlova ves. tak ako je to vlastne?
12. jún 2017

AdPo

Neriešený....čakal niekto niečo iné?
12. jún 2017

somár rámos

nie ,to nie je zvýšenie daní,pokuta, nedoplatok,poplatok , kto by sa tým zaoberal
19. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na miestny úrad sme dostali sťažnosti na rušenie nočného pokoja a otázky, kto podujatie až do hlbokej noci povolil. Obyvatelia sa domnievali, že povolenie na konanie podujatia vydala mestská časť. Samospráva však takúto právomoc nemá. Usporiadateľ verejného podujatia má totiž podľa zákona len oznamovaciu povinnosť. Tú si organizátori podujatia v Mlynskej doline splnili. Vedenie MČ požiadalo o stanovisko políciu a bude sa snažiť s policajnými orgánmi nájsť také riešenie, aby sa podobné situácie neopakovali. Organizátor je podľa zákona povinný oznámiť konanie verejného podujatia najneskôr sedem dní pred jeho uskutočnením. Mestská časť takéto oznámenie berie na vedomie, zaeviduje ho a oznámi konanie podujatia na polícii. Za organizáciu podujatia, dodržiavanie právnych predpisov a noriem, vrátane nočného pokoja, zodpovedá usporiadateľ podujatia. Porušovanie zákona rieši mestská polícia. Mestská časť nemá dostatok kompetencií a právomocí, ktorými by mohla zákonným spôsobom účinne zasiahnuť. Odporúčame obyvateľom, aby sa v takýchto prípadoch vždy obrátili na príslušné policajné orgány. Obec môže kultúrne podujatie prerušiť iba v ojedinelých prípadoch, a to ak si usporiadateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť alebo účastníkom hrozí závažné nebezpečenstvo, či sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody. Za neoznámenie podujatia alebo porušenie povinností môže usporiadateľ dostať pokutu do 332 eur. Pokiaľ privolaná hliadka MsP bude argumentovať tým, že MČ akciu povolila, určite to nie je pravda, pretože ako sme už uviedli, voči MČ má organizátor podľa zákona len oznamovaciu povinnosť. MČ takéto akcie nepovoľuje. Informáciu priniesol aj oficiálny mesačník MČ Karlova Ves - noviny všetkých Karlovešťanov v č. 7-8/2017 na str. 8.

Miestny úrad Bratislava-Karlova Ves
20. júl 2017

Michal K.

tu je aj vyjadrenie Mestskej policie Bratislava:


Prajem dobrý deň,

vážený pán K., Váš podnet, ktorý bol doručený Mestskej polícii hl. mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) bol prešetrený a boli zistené nasledovné skutočnosti:
Službukonajúci príslušník mestskej polície Vám poskytol nesprávnu informáciu, za čo sa Vám ospravedlňujem. Jeho nadriadenému bol daný návrh za jeho pochybenie na pracovno-právne riešenie. Následnou kontrolou písomnej dokumentácie vedenej na Okrskovej stanici v Dúbravke bolo zistené, že hliadky mestskej polície boli na Vami uvádzaný koncert vyslané celkovo 3x, a to o 22,02 h, 23,54 a následne o 01,03 h. Upozornenie na rušenie nočného kľudu a následné stíšenie hluku bolo však účinné pravdepodobne iba do ich odchodu z miesta podujatia.
Podľa ustanovenia zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (na ktorý sa odvolávajú na Miestnom úrade Bratislava – Karlova Ves), v § 6 je uvedené, že pokyn na prerušenie podujatia je možné dať iba v prípade, ak sú porušované ľudské práva a slobody a takýto zákaz môže vydať iba dozorný orgán, za ktorý sa považuje pracovník obce (v podmienkach hl. mesta – zamestnanec miestneho úradu), ktorý ako jediná oprávnená osoba môže vydať rozhodnutie o prerušení alebo zakázaní podujatia. Oprávnenie vydať pokyn na prerušenie alebo prípadne ukončenie podujatia teda neprislúcha ani Mestskej polícii, ale ani Policajnému zboru.
Za pochybenie zo strany Mestskej polície sa ešte raz ospravedlňujeme a v prípade možného opakovania rušenia nočného kľudu v budúcnosti, najvhodnejším riešením je požadovať, aby Miestny úrad určil na takéto podujatia osobu, ktorá bude mať oprávnenie dozorného orgánu podľa uvedeného zákona a v prípade, ak nastane dôvod na prerušenie podujatia aj v prípadnej spolupráci s príslušníkmi mestskej polície zabezpečí právo na odpočinok.


S pozdravom


Bc. Juraj Rumanovský
kontrolór
Mestská polícia hl. mesta SR Bratislava
27. júl 2017

Lila

...."prerušenie podujatia je možné dať iba v prípade, ak sú porušované ľudské práva a slobody a takýto zákaz môže vydať iba dozorný orgán, za ktorý sa považuje pracovník obce (v podmienkach hl. mesta – zamestnanec miestneho úradu), ..."

Obyvatelia mestských častí, ktorí sa na neprimeraný hluk zábavy chtivých spoluobčanov sťažujú sú vyňatí z ochrany ľudských práv a slobôd a žiadne nemajú??? Ak tomu tu správne rozumiem, ľudské práva majú len zabávajúci sa občania a ak im ich nikto neporušuje, tak sa zvyšok občanov môže strčiť do prdele, tak je? Pokiaľ ja viem vážení - či už mestské zastupiteľstvo alebo polícia - sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého! A to isté platí pre práva! Ak má niekto právo bujaro sa zabávať, rovnaké právo dobre sa vyspať majú ďaľší! Problémom celej Bratislavy je, že tu pracujúca časť obyvateľstva dopláca, najmä v lete na blbcov, nie všetci totiž môžeme chrápať nasledujúce dni až do poludnia! Ak sa niekto chce zabávať, nech sa páči, ale nech s tým neobťažuje iných, ktorí sa zabávať rovnakým spôsobom nechcú! Či už je to Mlynská Dolina alebo Tyršovo v Petržalke, nikoho nezaujíma dunenie decibelov, často do piatej šiestej rána! A pokiaľ viem, ľudské práva a slobody sa vážení týkajú všetkých, sú neodňateľné, nescudziteľné a teda prináležia každému bez výnimky! Aj tým sťažujúcim sa občanom, ktorí majú právo slobodne sa vyspať!!! Pokiaľ sa teda ľudskými právami a slobodami chcete oháňať, potom si najprv niečo o nich naštudujte! V opačnom prípade sa dopúšťate diskriminácie jedných voči druhým!!!
27. júl 2017

AdPo

Lucia, lepšie si to ani nemohla napísať. Bohužiaľ ti na to nikto už neodpovie. jedine, že by bol admin taký dobrý a preposlal tvoj komentár znova na miestny úrad a snáď do najbližšieho ročníka toho ožran-festu pre deti sa ti aj vyjadria. Ale skôr asi nie...ak vôbec
27. júl 2017

Lila

AdPo, ilúzie si nerobím...
27. júl 2017

atómové digitálky

Ludia ,panebože ,my sa nevieme dať dokopy ani v takejto veci,vôbec v ničom . Tieto naše jednotlivé štekania tu je o ničom .Ja som podal sťažnosť, u nás v MČ, v pondelok som dostal odpoveď ,že oni nič, nemám otravovať,mám sa obrátiť na súd, ak sa mi nepáči. Obrátil som sa na advokáta ,povedal ,že v poriadku podá žalobu, ale bez toho aby nebolo meranie ktoré nepreukáže prekročenie hlukovej normy,len na základe zákonov ,za pomoci dôkazov ,t.j. video nahrávok,tak je na 99,99 % isté ,že neuspejem.A o tom ,že pekne zostarnem,kým sa niečo vyrieši, ani nehovorím. Treba sa nám dať dokopy, a zatlačiť-na magorstrát,poslancov magorstrátu, nie len zvýšiť daň o 30%, ale pre človeka niečo spraviť.To sa ale jednotlivo nedá.Takže? (ako sem pridám odpoveď na sťažnosť,nech sa pobavíte?)
17. august 2017

Daniela

Bažant sa koná každý rok na konci mája, asi by bolo treba sa zmobilizovať už po letných prázdninách, možno petícia?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.