Hluk z krčmy

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Rusovce

V riešení
meno
somár rámos 12. júna 2017

Ďaľší z nepreberného množstva slovenských "podnikateľov" usúdil ,že hudba je to pravé čo Slovákovi chýba ku šťastiu, a vrhol sa na dieru v dopyte.
Rusovce sobota 10.6.2017. Pani podnikateľka napísala - K. B.
Decibely boli v norme aj povolenie je .
Co nevydrzite sezonu ved to neni cely rok.

Merala p.podnikateľka hluk keď to tvrdí?
Aké povolenie, hudobná produkcia sa nepovoluje ,len oznamuje.

Pozná p.podnikateľka zák.40/1964,§127-
(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie..nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom,..

Uvidíme čo na to pán starosta ,tento človek v rokoch 1996 až 2006 ,presne v tejto krčme nás takto oblažoval každý voľný deň.

12. jún 2017

AdPo

Navrhujem založiť alianciu slušných ľudí proti krčmám v obytných zónach. Určite by sa našla podpora v celej Bratislave. Každá mestská časť má svoje problémové krčmy, ktoré je potrebné zákonom a tlakom väčšiny odstrániť z povrchu zemského. Majitelia a prevádzkari týchto zariadení si myslia že sú nedotknuteľní, ale mýlia sa. Zákony existujú a postihy sú v tisícoch eur, ale nikto ich nevyužíva, pretože krčmár je pánom dediny
12. jún 2017

somár rámos

Začať by sa mohlo tým ,že by sa prihlásili aspoň ľudia ,čo sa sem s takýmto problémom obrátili , spojili sme sa a obrátili na magorstrát. Akú máš ty AdPo predstavu o založení aliancie,lebo takto každý trepeme len o svojom.
15. august 2017

Odpoveď samosprávy

Vyjadrenie mestskej časti k sťažnosti na reštauračné zariadenie:

Mestská časť Bratislava-Rusovce preverila možnosti, ktoré sú jej priznané platnou právnou úpravou, pokiaľ ide o zásah do výkonu súkromného podnikania a taktiež z pohľadu zásahu do práv iných osôb v prípade, ktorý popisujete.
Máme v danom momente za to, že na základe platnej právnej úpravy, ktorá sa na tieto prípady vzťahuje, je možné uskutočniť meranie hluku a posúdiť jeho prekročenie v konkrétnom prípade a konkrétnej situácii. Až na základe prekročeného limitu, ktorý je stanovený Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, sa dá platne ustáliť záver o porušení aplikovanej právnej normy. Z dôvodu, že Mestská časť Bratislava-Rusovce nedisponuje meracím zariadením, požiadali sme o súčinnosť a kontroly Mestskú políciu. Pri zistení porušenia konkrétnej normy uvedenej v priestupkovom zákone, môže jej príslušník udeliť sankciu.
Zároveň Vám dávame na vedomie, že hodnoty hluku meria a vyhodnocuje úrad verejného zdravotníctva, na ktorý sa môžete obrátiť. Vami popisovaná situácia však naznačuje, že by do jej riešenia mal už zasiahnuť súd, na ktorý sa s návrhom môžete obrátiť.

MÚ MČ Bratislava-Rusovce

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania