Neoprávnené okupovanie verejného priestoru na Ovocnej ulici

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Jarovce

Vyriešený
meno
Mária Wisplová 13. júna 2017

Na verejnom priestore, konkrétne na chodníku na Ovocnej ulici 4 - 8, umiestnenom na parcele č. 707/1 (ktorá podľa katastra nemá súkromného vlastníka a je teda verejná), je parkovanie obmedzené značkou zavesenou na plote, ako je znázornené na fotografii. Takéto zaberanie verejného priestoru považujeme za neoprávnené a preto žiadame o zabezpečenie nápravy. Mestská časť sa má o svoje priestory zaujímať a brániť ich proti svojvoľnému zaberaniu resp. obsadzovaniu občanmi. Obzvlášť, keď je takýmto privlastnením si verejných priestorov bránené ostatným občanom využívať tieto priestory.

14. jún 2017

AdPo

Parkovanie nie je obmedzené. To značenie na plote nemá žiadny význam, pokiaľ parkujúce autá neblokujú výjazd a vjazd a pozemok je verejný, tak tam pokojne môžete parkovať. Ale na druhú stranu aj chápem toho človeka, lebo prísť večer domov a nemať možnosť zaparkovať pred vlastným domom je dosť nepríjemné.
15. jún 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na parcelu registra "C", parc. č. 707/1 na Ovocnej ulici nie je založený list vlastníctva z toho dôvodu, že na týchto pozemkoch sú vedené parcely registra "E", konkrétne na Vami označenom mieste je súkromný pozemok, a to parcela č. 173/1, LV č. 1255.

Ing. Pavel Škodler, starosta MČ Bratislava-Jarovce
15. jún 2017

AdPo

Vec vyriešená...
15. jún 2017

Mária Wisplová

Ďakujem za vysvetlenie.
Vec teda považujem za vyriešenú napriek veľmi slabému a zmätočnému označeniu daného chodníka ako súkromného pozemku, to je však už otázka na vlastníka, nie na mestskú časť. Že v tomto nepochopení nie som sama dokazuje aj vyššie uvedený komentár od "AdPo" začínajúci slovami "Parkovanie nie je obmedzené". Tak totiž súčasné označenie a vymedzenie súkromného pozemku pôsobí na väčšinu ľudí.

Ešte raz ďakujem.
15. jún 2017

AdPo

Bolo by dobré, ak by tam vlastník dal oznam, že sa jedná o súkromný majetok a v tom prípade je to už všetkým jasné...

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.