Nefunkčné verejné wc a smeti okolo

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

V riešení
meno
Antoan 28. júna 2017

Dlhodobo uzatvorené verejné WC v husto frekventovanej oblasti. V dezolátnom stave čo pôsobí odstrašujúco na okoloidúcich.
V okolí sú stromy taktiež dlhodobo obsypané ohorkami z cigariet a rôznym smetím. Bolo by vhodné na toto znečistené miesto umiestniť odpadové koše a upozornenie odpad patrí do koša a nie na zem.

18. júl 2017

Ján

Páni úradníci z magistrátu tam nechodia , tak občania môžu ísť do kríkov. A tie špaky sa už nedajú vyfajčiť tak preto je ich tam toľko.
Mestská polícia by mala týchto znečisťovateľov pokutovať. Vedľa je kôš aj na cigaretové ohorky. Len niekomu je zaťažko prejsť tri kroky ku smetnému košu.
Sám som fajčiar a mne to problém nerobí.
25. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet.

Na podnet sme upozornili príslušný útvar Magistrátu hlavného mesta SR, ktorý sa ním bude zaoberať.

S pozdravom


Oddelenie komunikácie a marketingu,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
02. august 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

hlavné mesto zabezpečilo vyčistenie tohto priestoru a tiež upozornilo dodávateľa prác, aby zvýšil kontrolu pri udržiavaní poriadku.

S pozdravom

Oddelenie komunikácie a marketingu,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
12. august 2017

Antoan

Ďakujem za vyriešenie a odstránenie neporiadku v tejto časti.
Ešte by som bol rád, keby ste sa vyjadrili k problému s verejnými WC a vyriešili to tak rýchlo, ako ste odstránili neporiadok v ich okolí.
12. august 2017

Antoan

01. máj 2019

Floralys

Kapucínska-Verejné služby-iné

je mozne spustenie tychto verejnych toaliet? ak nie tak zburat alebo inak vyuzit.
01. máj 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
[email protected]
02. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

sme radi, že vám záleží na stave nášho mesta. O vašom podnete sme informovali Sekciu správy nehnuteľností, ktorá sa ním už zaoberá.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
10. jún 2019

Antoan

WC sú stále v dezolátnom stave a nefunkčné.
11. jún 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.


Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
[email protected]
11. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ospravedlňujeme sa, došlo k chybe a odpoveď Sekcie správy nehnuteľností nebola zverejnená. Po prešetrení bolo zistené, že tieto toalety sú v správe MČ Staré Mesto a nie Magistrátu. Odpovede z roku 2017 považujeme za nedostatočné, pretože mesto síce zabezpečuje poriadok v okolí toaliet, ale nie správu toaliet samotných o čom vlastne tento podnet bol. Posielame ho preto na MČ Staré Mesto.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
17. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
priestory verejných toaliet MČ Staré Mesto v súčasnosti prenajíma na základe riadnej zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prevádzky verejných toaliet a baru.
Nakoľko však doposiaľ nebola uskutočnená žiadna rekonštrukcia a nebytový priestor je zrejme neužívaný, a tiež na základe viacerých podnetov od obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta, ktorí upozorňujú na trvalý neporiadok, nečistotu a zanedbanosť priestorov ako aj ich okolia, vyzvala MČ Staré Mesto nájomcu na okamžitú nápravu.
V prípade, že nedostatky nebudú odstránené bezodkladne, mestská časť bude postupovať v súlade s nájomnou zmluvou a postúpi všetky právne kroky za účelom ukončenia nájomného vzťahu.

Oddelenie komunikácie MÚ Bratislava - Staré Mesto
18. jún 2019

Antoan

Verejné toalety s barom to nemajú ani v Kuvajte. To je asi svetový unikát. :-) Tá zmluva už mala byť už dávno ukončená. Už sa to ťahá roky a nič z toho. A sankcie. Priestor je zrejme neužívaný podľa samosprávy,. To znamená , že tam nikto nikdy nebol na kontrolu či sa tam niečo urobilo. Tu vidieť aká je povrchná samospráva a kompetentný , ktorý to majú na starosť.
A hlavne my chceme Verejné toalety a nie bar! Napríklad v Skalici v centre mesta majú nové čisté toalety s pani čo ich stále udržiava v čistote a hlavne zadarmo!
18. jún 2019

Antoan

Toto je príklad ako sa to dá ,že také malé mesto ako je Skalica a je tam poriadok čisto zrekonštruované domy udržiavané pamiatky (lístok celodenný na všetky pamiatky 3 € na osobu) a nie ako tu, že sa horko ťažko niečo urobí po mnohonásobnom upozorňovaní od občanov, čo by mala robiť správa mesta sama od seba pretože je to ich zamestnanie a teda aj povinnosť.
15. december 2019

Antoan

Kedy budú prevádzkované verejné WC. Odpovedali ste 17.jún.2019 a odvtedy sa nič neudialo .Stav je stále rovnaký. WC sú stále nefunkčné všetko je v pôvodnom stave. Dokedy to bude takto vyzerať.
20. júl 2020

Martin Uváček

Podnet neriešený. Toalety sú stále uzavreté.
31. júl 2020

Antoan

Prosím opätovne preposlať samospráve.

Po roku sa stále nič neudialo. Samospráva 17.júna 2019 odpovedala ,že bude problém riešiť . Po roku je stav ešte horší.
02. august 2020

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
[email protected]
08. máj 2021

Martin Uváček

Toalety sú aj v roku 2021 stále nefunkčné a MČ staré mesto neodpovedá.
10. máj 2021

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom

Andrea Addová
Odkaz pre starostu
[email protected]
10. máj 2021

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
aktuálny stav s prenájmom bývalých verejných WC preveríme na majetkovom oddelení.

Žiaľ, čo sa týka neporiadku na zastávke MHD, to je v kompetencii hlavného mesta, ktoré sa o tento priestor stará. Chápeme, že vás zaujíma výsledok, nie prehadzovanie zodpovednosti, váš podnet k čistote lokality budeme komunikovať s magistrátom.
Ďakujeme za pochopenie.

Oddelenie komunikácie s verejnosťou, Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
14. máj 2021

Ján

Wc treba sprevádzkovať. Kam majú ľudia chodiť do kríkov alebo kde? Barov máme v meste dosť , ale wc žiadne. Mesto by sa malo viac zaujímať o verejné služby pre obyvateľov BA. V tomto smere výrazne zaostávame oproti iným štátom EU.
04. marec 2022

Antoan

Dodnes sme sa nedočkali vyjadrenia od samosprávy k predmetnej veci a jej riešenia.

Prosím preposlať samospráve.
04. marec 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,
Martina
Administrátor Bratislava-Staré Mesto
Odkaz pre starostu
adm[email protected]
15. máj 2022

Martin Uváček

Overenie stavu podnetu - podnet zatiaľ nebol vyriešený Stále čakáme na preverenie majetkových pomerov?
16. máj 2022

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Staré Mesto
Odkaz pre starostu
adm[email protected]
24. máj 2022

Antoan

Prosím preposlať samospráve na vyjadrenie o sľubovanej náprave. Po piatich rokoch sa nič neudialo.
22. február 2023

Martin Uváček

V roku 2021 sľúbilo Staré mesto preveriť majetkovo právne vzťahy k tomuto WC, zatiaľ stále nič a to už je aj po voľbách.
26. február 2023

Antoan

Od roku 2017 čakáme na vyriešenie tohto podnetu z nefunkčnými toaletami. Za šesť rokov nebola vykonaná žiadna aktivita smerom k zlepšeniu stavu tohto priestoru smerom k občanom.
Zaujímalo by nás všetkých , či Je platené a aj zaplatené nájomné za tieto priestory do dnešného dňa ! Ak nie, či je vymáhané nezaplatené nájomné a či je zmluva o nájme predmetných priestorov ešte v platnosti.

Odpoveď samosprávy:
11.jún 2019. Po prešetrení bolo zistené, že tieto toalety sú v správe MČ Staré Mesto a nie Magistrátu.

Odpoveď samosprávy:
17.jún 2019 priestory verejných toaliet MČ Staré Mesto v súčasnosti prenajíma na základe riadnej zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom prevádzky verejných toaliet a baru.Prosím preposlať Mč. Staré Mesto.
16. jún 2023

Antoan

Bývalé WC chátrajú. Kedy sa bude s tým niečo robiť?Prosím preposlať samospráve.
16. jún 2023

Martin Uváček

V roku 2021 sľúbilo Staré mesto preveriť majetkovo právne vzťahy k tomuto WC, zatiaľ stále nič a to už je dávno po voľbách je tu nový starosta.
19. jún 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Staré Mesto
Odkaz pre starostu
adm[email protected]
22. jún 2023

Ján

Nový starosta staré metódy. Nezáujem a byrokracia.
30. jún 2023

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

mrzí nás neskorá odpoveď z našej strany a ďakujeme za sledovanie podnetu. Samospráva vypovedala zmluvný vzťah s nájomcom, ktorý mal prenajaté toalety z dôvodu neplnenia účelu nájmu. Aktuálne zisťujeme možnosti zveľaďovania predmetného územia v spolupráci s magistrátom a MIB.

Akonáhle budeme mať k dispozícii ďalšie informácie, radi ich budeme komunikovať.
Za Váš čas a pochopenie Vám ďakujeme.
S pozdravom,

Samuel Zahradník

Koordinátor podnetov
Referát komunikácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
www.staremesto.sk
19. júl 2023

Peter Oravec

Dobrý deň.
Informácie k podnetu sú aj pri tomto podnete:
https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/156876/kapucinska-mestsky-mobiliar-ine
S pozdravom.
28. november 2023

Antoan

Kedy sa bude riešiť tento podnet ? od 28. júna 2017 čakáme a stále nič. Rád by sme počuli informáciu ,kedy sa bude rekonštruovať toto mestské WC.
Ale asi bola prednejšia cyklotrasa na nábreží po ktorej praktickí nikto nejazdí , akurát obmedzuje MHD a autá.


Prosím preposlať samospráve.
29. november 2023

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet bol opätovne preposlaný samospráve.

S pozdravom,

Administrátor Bratislava-Staré Mesto
Odkaz pre starostu
adm[email protected]

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania