Dlhodobo odstavený vrak

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: stefan, 01. júla 2017

Dlhodobo odstaveny vrak po havarii - ul. Pri mlyne vo Vajnoroch - policia po zdokumentovani nehody auto odtlacila na okraj a doteraz tam ostalo aj s rozbitym sklom a ulomkami...

04. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Štefan,
ďakujeme za podnet. Týmto podnetom sme sa zaoberali už pred 29.6. Jeho stav sme zdokumentovali a informovali mestskú polícii Bratislava-Nové Mesto . Tá záznam o havarovanom motorovom vozidle na ul. Pri mlyne č. 56 zn. Ford, postúpila dňa 29.06.2017 na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, ako správcovi predmetnej komunikácie, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Magistrát hl. mesta SR Bratislava prevzal danú vec dňa 30.06.2017. Potom,čo vozidlo posúdi, že ohrozuje životné prostredie vyzve správca cesty držiteľa prípadne vlastníka vozidla, aby ho odstránil v lehote do 60 dní, ak ho v danej lehote držiteľ alebo vlastník neodstráni, zabezpečí odstránenie predmetného vozidla správca cesty.
Keďže správcom tejto komunikácie nie je mestská časť Bratislava-Vajnory, nemôže zabezpečiť odstránenie tohto vozidla. Zabezpečiť odstránenie vozidla z cestnej komunikácie na ul. Pri mlyne je povinný správca komunikácie, t.j. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Zasielame preto na dispečing Magistrát hl. mesta SR Bratislavy žiadosť o urýchlené odstránenie predmetného vozidla z dôvodu možného poškodzovania životného prostredia.


Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy

06. júl 2017

Odpoveď samosprávy

Uverejňujeme kópiu komunikácie so správcom cesty Pri mlyne Magistrátom hl mesta Bratislavy:

Mestská časť Bratislava-Vajnory obdržala viaceré podnety na havarované a dlhodobo odstavené osobné motorové vozidlo zn. Ford, pri cestnej komunikácii na ul. Pri mlyne č. 56, ktorého správcom je Magistrát hl. mesta SR Bratislava. Mestská polícia Bratislava-Nové Mesto Vám zaslala záznam o tomto vozidle dňa 29.06.2017, ktorý ste obdržali dňa 30.06.2017. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o havarované vozidlo, ktoré môže poškodiť životné prostredie Vás žiadame, aby ste urýchlene zabezpečili odstránenie tohto vozidla v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
MU Vajnory

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

08. august 2017

Odpoveď samosprávy

Problém s havarovaným autovrakom na ulici Pri mlyne moniturujeme a znova sme urgovali, prikladéme text urgencie na magistrát:
Na základe pokynu starostu MČ BA-Vajnory som bola zisťovať, či bolo havarované vozidlo zn. FORD z ul. Pri mlyne odstránené, v čase o 16,15 hod. sa tam stále nachádzalo. Žiadam o zaslanie informácie kedy bude predmetné vozidlo odstránené, aby naďalej nepoškodzovalo životné prostredie.

S pozdravom


Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
09. august 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
havarovaný autovrak na ulici Pri mlyne je už odstránený.

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-VajnoryDiskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.