Vrak na Drieňovej - Zelený VW

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Jan Bakos 10. júla 2017

Ďalší zo série vrakov, tentokrát stojí na parkovisku medzi Shell pumpou a herňou.

08. október 2017

Jan Bakos

Chcel by som sa Administrátorov spýtať, či sú si na 100% istý tým, že tento podnet patrí magistrátu. Drieňová síce patrí Magistrátu, ale toto nieje na hlavnej línii ulice, ale v bočnej vetve, kadiaľ MHD nejazdí.
Podľa mňa by to skôr malo patriť MČ rovnako ako podnet https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/42001/vrak-na-drienovej-zelene-volvo
10. október 2017

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
na magistrát presunula zodpovednosť samospráva MČ Ružinov. Podnet im bol opätovne zaslaný.

S pozdravom
Zuzana Žurkinová
administrátorka portálu
13. október 2017

Jan Bakos

Keďže vozidlo narúša estetický vzhľad obce, poprosil by som o uplatnenie postupu v zmysle
§ 67 zákona o odpadoch:
(10) Ak držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, osoba uvedená v odseku 3 vyzve takého držiteľa vozidla na splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. a). O tejto výzve osoba uvedená v odseku 3 informuje vlastníka vozidla, ak nie je zároveň držiteľom tohto vozidla.
(11) Ak po uplynutí 60 dní od výzvy podľa odseku 10 držiteľ vozidla nevykoná nápravu, uplatní sa postup podľa odsekov 3 až 9.
14. december 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Vaše upozornenie.

Výzva na odstránenie tohto odstaveného vozidla do 60 dní bola vyvesená 13.12.2017.

S pozdravom

Oddelenie komunikácie a marketingu,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
14. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

vozidlo bolo z miesta odstránené. Prosíme administrátora o označenie tohto podnetu ako vyriešeného.

S pozdravom


Oddelenie komunikácie a marketingu,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania