Prepadávajúci sa kanálový uzáver (poklop)

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený

Betón na ktorom drží kanalovy uzáver je značne rozpadajúci sa. otázka času, kedy sa prepadne.

28. máj 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
na základe obhliadky poškodenej šachty sme zistili, že ide o vodomernú šachtu pre hlavný prívod vody do domu na ulici M. C. Sklodowskej 3 – 11. V tomto prípade ide predovšetkým o poškodenie telesa samotnej šachty, ktorá sa prepadáva, a nie komunikácie. Vodomernú šachtu spravuje správca príslušného bytového domu. Nakoľko mestská časť Bratislava-Petržalka nie je správcom predmetnej vodomernej šachty, nie je oprávnená opravovať majetok iných vlastníkov. O tejto skutočnosti sme v 04/2013 informovali správcu predmetného bytového domu na ulici M. C. Sklodowskej 3 – 11.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk

30. september 2014

koala

vyriesene - opravene svb lipa.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania