Rúbanisko blízko Spariská

Zodpovednosť za riešenie: Iné

Uzavretý

Kto a prečo povolil tento odporný výrub? Na jednom mieste zmizli všetky zdravé stromy. Tipujem že to patrí do kompetencie Mestských lesov.

10. august 2017

Odpoveď samosprávy

Porast č. 702 lokalita Spariská nepatrí do kompetencie Mestských lesov v Bratislave. Územie spadá do urbariátu Rača. Ďakujeme za Váš záujem.

Znášiková J., MLB
10. august 2017

Jana

Poprosím preposlať Mč Rača. Nie je možné, aby Urbariát takto necitlivo a neekologicky zničil časť lesa, len kvôli tomu že to patrí do urbariátu.
14. august 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet sme poslali urbariátu Rača a čakáme na vyjadrenie.

Zatiaľ dávame podnet do zodpovednosti "INÉ", pretože za to nie je zodpovedná mestská časť Rača.

S pozdravom

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
21. august 2017

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača

Dobrý deň,

pripájam odpoveď Urbáru Rača:

Vlastníci pozemkov podielnici Urbár Rača, pozem.spol. vlastnia hospodárske lesy, na ktorých sa vykonáva hospodárska činnosť podľa PSL 2016-2025, ktorý bol schválený OÚ - BA OOP.
V časti JPRL 702 sa vykonáva obnovná - rubná ťažba. Predpísaným obnovným zásahom vznikne plocha o výmere 3, 89 ha, ktorá bude - tak ako je to zrejmé i zo snímky uverejnenej v podnete, naplnená prirodzeným zmladením drevín Buk a Hrab.

Tak ako vlastníci lesných pozemkov musia strpieť vo svojich lesoch peších turistov (Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z.), prosím, aby návštevníci lesa rešpektovali hospodárenie vlastníkov v súlade s platným plánom.

S pozdravom

Vanerková
30. september 2020

Martin Uváček

Tento výrub už medzičasom zarástol mladými stromami a kríkmi.
22. jún 2021

Martin Uváček

Podnet by sa mohol uzavrieť.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.