Nebezpečná prekážka v rozhľade na prechode - Baničova ul.

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Martin, 14. augusta 2017

Oproti fare na Baničovej ul., tesne pred vstupom na vozovku pri prechode pre chodcov pri doprav.značke pribudla celkom nevhodne umiestnená "trojnožka" - drevená plocha na plagáty a reklamy. Jej umiestnenie je nepremyslené a mimoriadne nebezpečné - chodec vychádzajúci z chodníka v Parku pod lipami, chystajúci sa vstúpiť na prechod, nevidí kvôli uvedenému zariadeniu vozidlá prichádzajúce zľava (smerujúce od kostola či detského parku), pričom osobitne sú ohrozené najmä deti či pohybovo obmedzenejšie osoby (starší ľudia, rodičia s kočíkmi, atď.). Taktiež vodičom vozidiel prichádzajúcich z daného smeru je kvôli absurdne umiestnenej tabuli znemožnený rozhľad na prechod pre chodcov a jeho bezprostredné okolie, čo môže viesť k mimoriadne nebezpečným situáciám.
Prosím o odstránenie danej tabule.

15. august 2017

Martin

Reklamná plocha bola prenesená na iné miesto, podnet je vyriešený. Ďakujem.
16. august 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin,
na základe vášho podnetu pracovníci hospodárskeho úseku miestneho úradu označené reklamné zariadenie z pôvodného miesta na Baničovej ulici odstránili, a premiestnili ho tak aby nebránilo chodcom vo výhľade na prichádzajúce autá.
Ďakujeme za podnet.
Ľubomír Krištofič
vedúci oddelenia HS, NHIM, IHM
Mestská časť Bratislava – Vajnory
16. august 2017

Martin

Vďaka!

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.