Výstavba park. domu Digital Park III a hluk v noci


V riešení
meno
Natalia G. 20. augusta 2017

Prosím o prezistenie či má spoločnosť, ktorá realizuje výstavbu Parkovacieho domu na Einsteinovej ulici (Digital Park III) povolenie vykonávať stavebne práce cez víkend aj v noci. Stavba je totiž aktivna 24/7 a ruší obyvateľov nadmerným osvetlením a hlukom aj v noci. Konkrétne ide o dom na Černyševského ul. 13 ktorý má stavbu rovno pred oknami. Stavebné práce prebiehajú non-stop. máme spravené aj video záznamy z nočných prác, hlavne včera (16.8.2017) celú noc robili s karbobrúskou čo je počuť aj pri zavretých oknách a nedá to ľudom normálne spať. Prosím o prešetrenie tejto záležitosti. Ďakujem vopred.

22. august 2017

D.Daniela

Dnes je 22.8. - Petrzalka - Stavebny urad spi??? Kde je odpoved??? A naprava??
Developeri a stavebnici maju v BA tu najzelenejsiu!!!
25. august 2017

Odpoveď samosprávy

Stavbu Parkovací dom DP III bolo vydané stavebné povolenie dňa 5.10.2016 pod. č. 9438/2016/10 UKSP-La-111 kde v podmienkach rozhodnutia bod č. 9 má stavebník povinnosť zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie technickou disciplínou ( zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia. Vykonávacou vyhláškou Ministerstva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Aká je prípustná hodnota hluku na prácu cez deň, večer a noc je ustanovená Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. Vykonávateľom právneho predpisu je Úrad verejného zdravotníctva a Bratislave RÚVZ Bratislava, hl. mesto SR.
To sú predpisy. Pracovať sa môže aj v noci, samozrejme musia tieto predpisy dodržiavať.
O podnete budeme stavebníka informovať a požiadame ho o dodržiavanie predpisov.

Za rušenie nočného pokoja sa považuje šírenie hluku a vibrácii v nočnom čase. Vtedy dochádza k naplneniu pojmových znakov priestupku proti verejnému poriadku podľa ustanovenia § 47 ods.1 písm.b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, čo je možné po objasnení Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislava alebo Policajným zborom SR prejednať na Okresnom úrade Bratislava Tomášikova 46, Bratislava a sankcionovať uložením finančnej pokuty.


mestská časť BA-Petržalka

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania