Veľká čierna skládka pod Prístavným mostom

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení
meno
Jakub 02. júna 2013

Pod Prístavným mostom na ružinovskej strane je obrovská čierna skládka odpadu, zrejme najmä stavebného. Prosím o jej odstránenie.

26. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet, ktorým ste nás upozornili na veľkú skládku pod Prístavným mostom.
Pracovníci referátu životného prostredia vykonali obhliadku uvedenej lokality, odpad sa nachádza na pozemku parc.č. 4031/1 k.ú. Nivy, LV č. 1 Hlavné mesto SR Bratislava. V súčasnosti preverujeme zverenie pozemku a existenciu prípadných nájomných zmlúv. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Tatiana Baáriová, kancelária starostu
18. november 2013

Vlado

Dobry den. V ruzinove na Malom Palenisku na Nižinnej ul. 32 si tiž urobily skladku.Už je tu toho naozaj dost.Moze niekto proti tomu zakručit.
04. august 2017

Peter Oravec

O ďalšom postupe už nikto nikoho neinformoval a podnet je bez zmeny.
04. august 2017

Jakub

Peter, však sú to odvtedy ešte len štyri roky, nesmieme ich takto naháňať. Veď aj úradníci sú len ľudia.
11. august 2017

Peter Oravec

Skládka pod Prístavným mostom

Veľká skládka pod Prístavným mostom. Prosím o riešenie.
26. august 2017

Peter Oravec

Bez zmeny.
04. marec 2019

Peter Oravec

Magistrát ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie magistrátu.
04. marec 2019

Peter Oravec

Magistrát ignoruje aj tento podnet. Prosím o preposlanie magistrátu.
05. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravom


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
10. marec 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet a v predmetnej veci Vás informujeme, že uvedený podnet bol zaevidovaný na oddelení životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Po jeho prešetrení Vás budeme informovať o relevantných výsledkoch.

Ďakujeme za trpezlivosť a ostávame s pozdravomOddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
31. máj 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Správa z magistrátu z marca 2019 bola lož.
Prosím o preposlanie p. Vallovi.
06. jún 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
23. september 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Správa z magistrátu z marca 2019 bola lož.
Prosím o preposlanie p. Vallovi.
23. september 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Správa z magistrátu z marca 2019 bola lož.
Prosím o preposlanie p. Vallovi.
23. september 2019

Peter Oravec

Magistrát šesť rokov ignoruje aj tento podnet.
Správa z magistrátu z marca 2019 bola lož.
Prosím o preposlanie p. Vallovi.
25. september 2019

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,
podnet opätovne preposielame samospráve.

Matúš Sedlák
Odkaz pre starostu
sedlak.odkaz@gmail.com
25. september 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

o vašom podnete sme opätovne informovali Oddelenie životného prostredia.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
25. september 2019

Peter Oravec

A tým sa to pre vás skončilo.
Nikto sa tým nezaoberá. Už roky.
10. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
podnet sme preverili, parcela č. 4031/1 v k.ú. Nivy je zverená do správy MČ Ružinov.

Oddelenie správy nehnuteľností
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
10. október 2019

Peter Oravec

Tento alibistický žvást napíše Matúš Vallo po šiestich rokoch od zadania podnetu???
A na čo sa to tu hráme???
Prosím o preposlanie Matúšovi Vallovi.
A administráciu OPS prosím o zváženie zmyslu tohto divadla.
14. október 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

na pozemku sa nachádza stavebný odpad. MČ BA-Ružinov nemá vedomosť o pôvodcovi odpadu, z uvedeného dôvodu predmetný podnet odstupujeme na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, za účelom zistenia pôvodcu skládky.

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad Ružinov
14. október 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: Okresný úrad
24. marec 2020

Peter Oravec

Samospráva ignoruje aj tento podnet.
Prosím o preposlanie samospráve.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania