Pajasene na sídlisku

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Neriešený
meno
Martin 04. septembra 2017

Dobrý deň, chem sa touto cestou opýtať, ako postupuje mestská časť pri inváznych dreviných vysadených na sídlisku. Kedže by sa mali zo zákona ničiť, zaoberá sa niekto odbornou likvidáciou týchto druhov?

06. september 2017

Odpoveď samosprávy

Pri odstraňovaní inváznych druhov drevín sa postupuje podľa vykonávacej vyhlášky k zákonu o ochrane prírody a krajiny.
Viac informácií je možné získať na oddelení životného prostredia: ved. odd. 02 68 288 847, [email protected].
mestská časť BA-Petržalka
11. september 2017

Maja

Pajaseň je nehorázne rozšírený po celom Slovensku, samozrejme aj ostatné invazívne dreviny a rastliny. MÚ, ktorému ešte v auguste rašil invazívny strom rovno pred vchodom a OÚ robia neviem čo. Aj park na ostredkoch ma pajaseňovú alej - pri strednej škole. Je to pliaga a neviem o žiadnej metodike Ružinova, ktorá by upravovala systematické ničenie týchto drevín a rastlín. Ak sa mýlim prosím o odkaz, kde manuál postupu proti invazívnym drevinám nájdem.
27. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Po prešetrení podnetu bolo zistené, že predmetná parcela je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. Mestská časť Bratislava-Petržalka nie je vlastníkom ani správcom nehnuteľnosti.
Kto? Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Oddelenie životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
30. júl 2020

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

máte pravdu pajaseň je v Bratislave veľmi rozšírený. Majiteľovi poprípade správcovi pozemku vyplýva zo zákona povinnosť odstraňovať invazívne druhy rastlín. Viacej sa dozviete tu: https://www.youtube.com/watch?v=ei5OyHdH52g&t=9s
Čo sa týka samotného postupu pri pajaseňoch žliazkatých ten je pri vzrastlých stromoch nasledovný. Na každých 7,5 cm obvodu kmeňa sa do kmeňu vyvŕta jedna diera, do ktorej sa naleje 2 ml čistého herbicídu. Následne sa nechá strom vyše roka až 2 kompletne odumrieť inak by hrozilo, že z jeho koreňov vyrašia nové stromy. Po kompletnom odumretí sa strom vyrúbe a odstráni. V prípade, že je miesto na výsadbu vhodné zabezpečí sa náhradná výsadba prirodzeným stromom.
Nakoľko sa na priloženej fotografii nachádzajú konkrétne pajasene preposielame podnet ďalej na oddelenie ktoré zabezpečí ich odstránenie.

S pozdravom
Kto? Oddelenie tvroby mestskej zelene
Kedy? 2 roky

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
16. august 2020

Maja

Áno spôsob ako likvidovať invazívne dreviny právne predpisy upravujú, ja sa pýtam aký predpis má mesto, napr. v akom časovom slede a kde bude tieto dreviny odstraňovať. Takýto manuál mesto a mestské časti majú?

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania