Odpad v Ružinove už aj cez satelit

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Ružinov

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 09. júna 2013

Táto hromada sa dá vidieť už aj cez satelit. A to je fakt zlé!
Obhliadku môžete vykonať od Kom8rňanskej č. 72.

18. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
uvedenú skládku odpadu mestská časť eviduje, ide o dlhodobý problém. Odpad sa nachádza čiastočne na pozemku železníc a čiastočne na pozemku bez založeného listu vlastníctva. Železnice SR uzatvorili na predmetné pozemky v minulosti zmluvy za účelom navážky zeminy. Železnice koncom roku 2012 osadili na vstup na pozemky betónové zábrany, aby zabránili ďalšiemu navážaniu. Pracovníci referátu životného prostredia vykonali obhliadku - zábrany sú stále na mieste a na pozemky nie je prístup vozidlom. Napriek tomu dochádza opätovne k hromadeniu komunálneho odpadu pravdepodobne občanmi, ktorí užívajú neďaleké chatky. Majitelia chatiek majú uzatvorené nájomné zmluvy so železnicami SR. Z podnetu MČ aj samotných železníc už začal Obvodný úrad životného prostredia Bratislava konanie o uložení odpadu v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Nariadil odstránenie odpadu pôvodcovi, ten tak urobil len čiastočne v roku 2012, toho času odstránil komunálny odpad a na pozemkoch ponechal inertný odpad. Konanie voči pôvodcovi následne prevzala kriminálna polícia.Tatiana Baáriová, kancelária starostu
18. jún 2013

Vratislav K.

Budem, budeme sledovať, koľko bude trvať odstránenie uvedeného odpadu.
29. október 2013

Martin

Fotka z dnešného dňa - 29.10.2013.
Jasne je vidieť, že sa nič nezmenilo.
29. október 2013

Peter M.

Stale to tam vyzera rovnako.
22. november 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mestská časť vyčerpala pri uvedenom probléme všetky dostupné možnosti, ktoré jej kompetenčne vyplývajú zo zákona. Konanie voči pôvodcovi odpadu viedol Okresný úrad životného prostredia v Bratislave, ktorý vydal aj rozhodnutie o odstránení odpadu z uvedeného dôvodu sme požiadali Okresný úrad o stanovisko k aktuálnemu stavu. Po obdŕžaní stanoviska Vás budeme ďalej informovať.


Tatiana Baáriová, kancelária starostu
03. december 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
mestskej časti bolo doručené z Okresného úradu následovné vyjadrenie:
v predmetnom rozhodnutiu ZPH/2011/01244/KOK,KAR spoločnosti L.K.O., a.s. bolo v rámci tohto rozhodnutia uložené:
- ukončiť činnosť ukladania odpadu
- zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie odpadu do 31.10.2011
a v rámci rozhodnutia ZPH/2011/01244-pok./KOK,KAR z dňa 08.08.2011 bola subjektu uložená pokuta vo výške 12 000 eur a spoločnosť
L.K.O., a.s. sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala, čo sa následne dialo o tom nemám už žiadnu vedomosť.
Toto sú informácie, ktoré v predmetnej veci mám, ak skládka nebola odprataná, je potrebné zaslať oznámenie o uložení odpadu.
Mestská časť opakovane zašle na Okresný úrad oznámenie o uložení odpadu.

Tatiana Baáriová, kancelária starostu
15. júl 2014

johny perfekto

už sa niečo vyriešilo?
15. júl 2014

Peter M.

Neviem. Nemam cas chodit kontrolovat toto ruzinovske smetisko kazdy tyzden.
Vyriesenie by malo oznamit a zdokumentovat MU.
16. júl 2014

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
toho času naďalej prebieha konanie na Okresnom úrade, v prípade zistenia nových informácií mestská časť ich zverejní.

kancelária starostu
18. apríl 2018

Anonymný užívateľ

Čierna Skládka - nelegálne smetisko

Nelegálna čierna skládka vytvorená pred 7 rokmi zarastená burinou, náchádza sa tu rôzny elektroodpad. smetie z domácností stavebná suť a všeličo iné
27. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Pekný deň.

Ďakujeme za podnet.

MČ Bratislava-Ružinov požiada okresný úrad o stanovisko k pôvodcovi skládky.
Po doručení stanoviska, budeme v predmetnej veci konať.

S pozdravom

Kancelária starostu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania