Prasknutý a nahrnutý múr

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Na Nobelovom námestí č.7 je už niekoľko rokov prasknutý múr. Teraz je prasklina už veľmi veľká a múr je nad schodiskom a popri ceste po ktorej chodí veľké množstvo detí keďže je to úplne oproti škole. Pred nedávnom bolo smrteľné zranenie chlapca na ktorého padol múr aj v tv. Celý bytový dom je po úplnej rekonštrukcii. Nečakajte až sa niečo stane.

02. október 2017

Odpoveď samosprávy

Tento múr je neoddeliteľnou súčasťou domu, preto odporúčame oznamovateľovi obrátiť sa na správcu predmetného bytového domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov cez správcu by sa mali postarať o údržbu a nápravu. Podľa stavebného zákona § 86 vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

mestská časť BA-Petržalka
16. január 2019

Jozef

Podľa výpisu z katastra to patrí Mestu
17. júl 2019

Odpoveď samosprávy

Samospráva uviedla, že zodpovedným subjektom je: správca predmetného bytového domu

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania