Rozkopávky na chodníku - ul. Pri Pastierni - K. Brúderovej

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Martin, 25. septembra 2017

V T-križovatke ulíc Pri pastierni - K. Brúderovej sú na chodníkoch v oboch zákrutách už niekoľko týždňov rozkopávky, s ktorými sa nič nedeje. Chodci sú nútení na daných miestach schádzať z chodníkov a vstupovať v zákrutách na vozovku. Oprava je, zdá sa, v nedohľadne - obyvatelia nemajú žiadne informácie, na mieste nie sú žiadni robotníci, žiadne práce sa nerealizujú, nič sa nedeje. Prosím o urgovanie opravy, dokončenie realizácie prác a sprístupnenie oboch chodníkov (rozkopaných častí) pre peších.

27. september 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
13. október 2017

Martin

Oprava je dokončená, rozkopávky odstránené, chodníky sú znova plne sprístupnené pre chodcov. Podnet je vyriešený. Ďakujem!

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.