Hanba mestu

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Vyriešený
meno
Anonymný užívateľ 15. júna 2013

Táto "rozbombardovaná" cesta sa nachádza hneď pod Slavínom. A po tejto zničenej ceste prichádzajú turisti na Slavín. Zároveň sa v jej okolí nachádzajú zahraničné veľvyslanectvá.

17. jún 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, ktorý preverilo oddelenie dopravy. Komunikácia na ulici Na Slavíne je v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a magistrát ako správca sa stará aj o jej opravu. Váš podnet sme preto zaslali kompetentný pracovníkom hlavného mesta na vyriešenie.

S pozdravom,


Tomáš HALÁN
hovorca


Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Tel.: +421 2 5924 6245
Fax.: +421 2 5292 0003
Mobil: +421 902 051 743
e-mail: hovorca@staremesto.sk

www.staremesto.sk
www.facebook.com/staremesto.sk
11. júl 2013

Jurášek

Výtlky sú konečne zaliate asfaltom. Je to však zase riešenie len na jednu sezónu.
12. august 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

podnet bol okamžite odoslaný príslušnému oddeleniu správy komunikácií. Výtlky v Bratislave sa opravujú priebežne, už odkedy to umožňujú poveternostné podmienky, podľa časových možností a dôležitosti závady. Prioritné úseky boli opravované najskôr, predovšetkým to boli ulice I. a II. triedy, nosné dopravné komunikácie, ktoré slúžia na prepravu najväčšieho počtu účastníkov cestnej premávky, neskôr prišli na rad ostatné vedľajšie komunikácie. Rozsah opráv je limitovaný predovšetkým finančnými možnosťami mesta, ktoré ani po príspevku VUC a Vlády SR nepostačujú na komplexnú rekonštrukciu bratislavských ciest. Hlavné mesto má v správe celkovo takmer 400 km ciest ktoré spolu tvoria 4 milióny m2.


Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
12. august 2013

Slavínomil S.

Mgr. Papajčík, už viac ako mesiac sú výtlky zaplátané.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania