Chýbajúci poklop pod Vedeckým parkom UK

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Neriešený

Zaslal: Rado, 27. októbra 2017

Chýbajúci poklop vedľa chodníka pod Vedeckým parkom Univerzity Komenského na Ilkovičovej ulici.

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.