Pokazeny kos

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

Vyriešený

Zaslal: peter lényi, 05. novembra 2017

Kos ma dlhodobo pokazene dno. Casto je pod nim kopa smeti.

10. november 2017

Odpoveď samosprávy

Odpadkový kôš na Anenskej ulici bol vymenený.

Edmund Bombara
Referát dopravy
Oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
10. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, kôš bol vymenený. Aj naďalej však sledujeme koše so zvýšenou intenzitou a nahlasujeme všetky pokazené, otvorené alebo inak poškodené koše príslušnému útvaru na okamžitú nápravu.

Michal Granec, DiS.
Referát verejného poriadku
Oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Mob.: +421 903 429 001
E-mail: michal.granec@staremesto.sk
www.staremesto.sk
10. november 2017

peter lényi

Dobrý deň, ďakujem.

peter lényi

Diskusia

Diskusia k podnetu bola uzatvorená.

Podnet bol archivovaný a diskusia k podnetu uzatvorená. Pokiaľ problém pretrváva, prípade sa rovnaký problém vyskytuje opakovane, prosíme Vás o jeho aktualizáciu, alebo opätovné nahlásenie.

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.