Ďalší vrak Osloboditeľská ul.

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení

Zaslal: Martin Bak, 28. novembra 2017

Dobrý deň
Na parkovisku pred bytovkou oproti škole, zhruba v strede. S defektom, nepojazdné, bez platnej EK/TK, žiadalo by sa odstrániť.
S pozdravom

28. november 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešime veľké množstvo podnetov (nielen prostredníctvom tohto odkazu), prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme.

S pozdravom


Mária Horváthová
sekretariát starostu
07. december 2017

Anonymný užívateľ

Odporúčam prispievateľom na tento portál zasielať podnety o vozidlách bez platnej TK a EK priamo aj na Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Bude to rýchlejšie a určite účinnejšie!
https://www.minv.sk/?okresny-urad-bratislava
16. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Bak,

Reagujeme na Váš podnet „Ďalší vrak na Osloboditeľskej ulici“. Predmetné vozidlo zn. Škoda Favorit je odstavené na parkovisku pri cestnej komunikácii na Osloboditeľskej ulici, v správe hlavného mesta SR Bratislavy, a preto z dôvodu vecnej miestnej príslušnosti postupujeme Váš podnet na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, referát správy a údržby pozemných komunikácií.

Správca komunikácie po preverení Vášho podnetu určí, či predmetné vozidlo vykazuje znaky starého vozidla (vraku) v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) to znamená, že vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narúša estetický vzhľad obce. Ak vozidlo vykazuje znaky starého vozidla, zistí držiteľa vozidla prostredníctvom polície. Následne po zistení totožnosti držiteľa vozidla v zmysle zákona o odpadoch ho v stanovenej lehote vyzve na odstránenie vozidla. Keď nie je možné zistiť držiteľa alebo majiteľa vozidla výzva sa vyvesí na uvedené vozidlo.Ak vozidlo v stanovenej lehote držiteľ vozidla neodstráni, správca komunikácie zabezpečí odstránenie tohto vozidla.

S pozdravom

Ing. Michaela Hrčková
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania