Zničené chodníky

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Anonymný užívateľ 25. júna 2013

Pozdĺž celej Stromovej a Limbovej ulice sú chodníky značne poškodené príp. zničené.

27. august 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň.

Ďakujeme za Váš podnet. Správca ciest - magistrát hl. mesta a príslušné oddelenie správy komunikácií si uvedomujú nie ideálny stav ciest a chodníkov v hlavnom meste. Na ich opravu môže využiť len tie financie, ktoré má pridelené v rozpočte schválenom poslancami mestského zastupiteľstva. V tomto roku bolo prioritou opraviť veľmi poškodené povrchy frekventovaných ciest po náročnom zimnom období. Váš podnet teda odstupujeme na príslušné oddelenie, ktoré zváži zaradenie do plánu opráv najskôr na budúci rok pokiaľ budú v rozpočte dostatočné finančné prostriedky na túto činnosť.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania