Nová značka zakazujúca vjazd do vinohradov pri Peknej ceste

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

Zaslal: Juraj, 10. decembra 2017

Dobrý deň.
Pred vstupom do vinohradov v Rači (Krasňany - vstup od križovatky Pekná cesta/Horská - za Slov. grafiou) pribudla nová značka B1 - zákaz vjazdu s výnimkou "okrem vinohradníkov a cyklistov)". Označenie sa mi zdá veľmi obmedzujúce - okrem viohradov sú tam aj záhrady a iné súkromné pozemky, ku ktorým je prístup potom dosť obtiažny (dá sa ísť zhora, veľká obkľuka a pre veľké autá nepriechodné).
Ak majú "vinohradníci" výnimku, prečo by ju nemali mať aj majitelia záhrad a iných pozemkov. Prosím o preformulovanie výnimky.

29. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

lokalita je v správe magistrátu hlavného mesta, podnet im posielame.

S pozdravom

Eva Miklánková, hovorkyňa MČ Rača
24. apríl 2018

Martin D.

Dobrý deň,
Chcel by som sa spýtať v akom stave je tento podnet. Ako majiteľovi priľahlej záhradky mi to nepríde fér. Nehovoriac o výnimke pre cyklistov. V poslednej dobe sa cítim ohrozený práve cyklistami a nie vodičmi, preto by ma tiež by ma zaujímalo na koho podnet boli tieto značky nainštalované.
24. apríl 2018

Odkaz pre starostu

Vážený pán Martin D,

podnet sme opätovne preposlali na Magistrát hl. mesta.

Prosím Vás o Vašu trpezlivosť.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača
24. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol postúpený vecnému útvaru Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava na posúdenie/vybavenie.
O výsledku Vás budeme informovať.
Ďakujeme a pekný deň.


Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
25. apríl 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
K Vášmu podnetu uvádzame nasledovné.
Predmetná komunikácia pri Peknej ceste je v Zozname komunikácií Bratislava evidovaná ako nezaradená, to znamená že nebola mestu odovzdaná, resp. nebola mestom prevzatá do správy. V tom prípade je správcom komunikácie stavebník. To znamená, že aj riešenie organizácie dopravy na predmetnej komunikácii je v správe stavebníka komunikácie. A teda aj zmena dopravného značenia.

Pekný deň

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Hlavné mesto SR Bratislava
09. máj 2018

Martin D.

Dobrý deň,
Ďakujem Vám za odpoveď a vysvetlenie. Čo to však v praxi znamená pre nás bežných smrteľníkov, resp. ako sa to bude riešiť ? Máme si značku sami vymeniť ? Máme sa stať vinohradníkmi, alebo máme stavebný materiál voziť na bicykloch ?

Ďakujem
21. máj 2018

Juraj

Dobrý deň,
prechádza sa tam z parcely 9377 (asfaltová cesta) cez most na parcelu 9368 (neudržovaná poľná cesta). Obe parcely patria hl. mestu. Ak má stavebník v správe asfaltovú cestu 9377, tak tá práve končí pred mostom a nezdá sa mi v poriadku, že značka obmedzuje vstup na parcelu mimo jeho správu (predpokladám, že neudržovanú 9368 už nespravuje).
22. máj 2018

Odkaz pre starostu

Vážený pán Juraj

podnet sme opätovne preposlali na Magistrát hl. mesta.

Prosím Vás o Vašu trpezlivosť.

S pozdravom,

Tomáš Štěpán
administrátor odkazprestarostu.sk
Bratislava - Rača
30. máj 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,
zo strany Magistrátu hl. mesta SR Bratislava bolo uvedené stanovisko, v ktorom občana informujeme, že mesto uvedenú komunikáciu nemá vo svojej správe. Ani značku sme neosádzali a preto nie sme oprávnení konať vo veci komunikácie (alebo dopravného značenia). Je potrebné sa obrátiť na stavebníka.
Ďakujeme za pochopenie a pekný deň

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.