Neoznačená stavba, ulica Pod Záhradami

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Vyriešený

Zaslal: Paťo, 15. decembra 2017

Na ulici pod záhradami pozemok C 1032 prebiehaju vykopove prace, na pozemku chyba oznacenie stavby.

20. december 2017

Odpoveď samosprávy

V prípade neoznačenej stavby na ulici Pod záhradami ide o stavbu rodinného domu povolenú rozhodnutím pod č. SU-9537/551/2017/A-2/Kr zo dňa 12.06.2017. V podmienkach rozhodnutia je povinnosť stavebníka riadne označiť stavbu (názov, číslo rozhodnutia...a pod.). Na základe tohto podnetu bol stavebník upozornený na tento nedostatok a vyzvaný na nápravu. Stavebný úrad vykoná ešte kontrolu splnenia nápravy.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
11. január 2018

Odpoveď samosprávy

Stavebník stavbu riadne označil, stavebný úrad vykonal niekoľko opakovaných kontrol, označenie stavby bolo v poriadku.

Rastislav Bagar, prednosta MÚ Dúbravka
07. máj 2018

Viliam

Aktualizácia: stavba je síce označená ale momentálne sa na nej už dlhšiu dobu nepracuje - v plote je diera, na jednej bráne už chýba visiaci zámok a na chodníku pri stavbe je jama (pozostatok výkopu po elektro-prípojke)

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.