Úprava obslužnosti ŽST Vajnory MHD

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Martin Bak, 18. decembra 2017

Dobrý deň
Železnice plánujú od júna 2018 pridať nové spoje na trase Senec - BA-Nové Mesto/Petržalka.
Na podporu využívania vlakov na dopravu z Vajnôr do mesta by bolo vhodné otvoriť rokovania s DPB na zlepšení obslužnosti ŽST Vajnory linkami MHD, ktoré by mohli "pozbierať" cestujúcich z Vajnôr a "vyložiť" ich na žel.stanici (napr. pretrasovanie L54 na koniec Vajnôr so zachádzaním na ŽST Vajnory / zachádzanie L153 na ŽST Vajnory / zlúčenie L54 a L52 s predĺžením do Vajnôr cez ŽST Vajnory - podporujú niektorí poslancí z Rače, a pod.).
Plánuje sa MiÚ v tomto smere angažovať?
S pozdravom

18. december 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
20. december 2017

David 1

Úplne stačí aby povymetala L54 celé Vajnory. Rača má predsa svoju stanicu na ktorej stojí podstatne viac vlakov a tiež bude posilnená trasa Trnava - BA.
L153 premáva non- stop prázdna to skôr namiesto nej posilniť L54. Dané územie môže obslúžiť L525 z Grobu.
21. december 2017

Odpoveď samosprávy


Dobrý deň Martin Bak,
ďakujeme za podnet ktorý ste nám poslal cez Odkaz pre starostu. Podnet bude predložený na prerokovanie na Dopravno-stavebnej komisii 31. januára 2018 a podľa záveru komisiu budeme ďalej postupovať. Budeme vás informovať.
S úctou


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
05. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin Bak,
ako sme už uviedli podnet týkajúci sa dopravnej obslužnosti železničnej stanice bol prerokovaný na stavebnej komisii. Tá odporúča odporúča osloviť DPB a ŽSSK na koordináciu vlakových a autobusových spojení a na častejšie chodenie vlakov a autobusov. V návrhu sa tiež požaduje aby linkové autobusy zachádzali na železničnú stanicu. Tieto úpravy dopravných grafikonov sa majú tiež komunikovať aj s Bratislavskou integrovanou dopravou.Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
12. marec 2018

Martin Bak

Dobrý deň p. Krumpolcová. Ďakujem za odpoveď. Mohli by ste zverejniť stanovisko z rokovania komisie, návrh zaslaný na DPB/ZSSK/BID? Mohla by ste byť konkrétna, čo bude MČ presne žiadať? Bude sa MČ musieť podieľať na financovaní týchto zmien?
12. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Odkazy pre starostu:
Dobrý deň Martin Bak,
Na vašu žiadosť publikujeme stanovisko stavebnej komisie:
1. Úprava obslužnosti ŽSR Vajnory MHD – podnet z www,odkazprestarostu.sk
• Stavebná komisia odporúča osloviť dopravný podnik a železnice na koordináciu vlakových a autobusových spojení a na častejšie chodenie vlakov a autobusov a aby zachádzali autobusy aj na vlakovú stanicu do Vajnôr aj napísať na BID,
V prílohe prikladáme list na relevantné organizácie kvôli doprave.

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
16. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin Bak,
v náväznosti na predchádzajúcu komunikáciu prikladáme odpoveď DPB na náš list.

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

04. jún 2018

Martin Bak

Od 11.6 bude L54 zlúčená do L52, avšak ostalo nedoriešené nadväznosť na príchody/odchody vlakov z/do BA-hl.st a BA-Petržalka, zachádzanie takejto novej L52 na koniec Vajnor (konečná L53) aby mali ľudia aj z tohto smeru priamy spoj na ŽST Vajnory (a ak by sa to zrealizovalo, prípadné zrušenie L153). Iniciovala MČ ďalšie rokovania po odpovedi DPB z marca 2018?
08. jún 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň pán Bak,Zasielam Vám vyjadrenie kolegyne Ing. Julény Tomanovej k Vášmu podnetu:Od 10.6.2018 Bratislavská integrovaná doprava, a.s., koordinátor IDS BK zavádza zmeny v doprave, ktoré sú zosumarizované na adrese:

https://www.idsbk.sk/oznamy/18060517040001flj1-zmeny-v-doprave-od-10-06-2018/Konkrétne:

Od nedele 10.6.2018 sa zriaďujú nové vlakové linky do Bratislavy, od pondelka budú k nim prispôsobené aj linky MHD.

Linka S55 : Trnava – Bratislava-Nové Mesto
Linka je vedená len v pracovných dňoch, kedy na spoločnom úseku z regiónu do Bratislavy dopĺňa linku S50 Trnava – Bratislava hl. st. Celodenný interval je tak 30 minút, v špičkách je skrátený až na 15 min.

Odchody linky S55 sú skoordinované tak, aby bol na žst. Nové Mesto alebo žst. Predmestie umožnený prestup z/na linku S65 z/do Petržalky, tzn. cestujúci medzi Trnavou a Pezinkom môžu v krátkom čase prestúpiť na vlak druhej linky.

Linka S65 : Senec – Bratislava-Petržalka
Linka je vedená len v pracovných dňoch, kedy na spoločnom úseku z regiónu do Bratislavy dopĺňa linku S60 Galanta – Bratislava hl. st. Je tak celodenný interval 30 minút, v špičkách zahustený vlakmi REX až na 15 min.

Odchody linky S65 sú skoordinované tak, aby bol na žst. Nové Mesto alebo žst. Predmestie umožnený prestup z/na linku S55.

Schéma vlakových liniek v IDS BK v prílohe

Zmeny na linkách MHD
ŽST Podunajské Biskupice (linka 78)

ŽST Podunajské Biskupice je v súčasnosti obsluhovaná linkami MHD 70 a 79. Linka 70 spája MČ Podunajské Biskupice s centrom mesta cez Vlčie hrdlo. Linka 79 je lokálna linka spájajúca jednotlivé časti MČ Podunajské Biskupice a MČ Vrakuňa.

Od 11.06.2018 bude presmerovaná linka 78 zo zastávky Dudvážska (OC Hron) cez Dvojkrížnu k ŽST Podunajské Biskupice. Neobslúži tak zastávky Čiližská a Žitavská.

Uvedenou zmenou sa zlepší spojenie ŽST so sídliskami Dolné hony a Medzi jarkami a s MČ Ružinov. Súčasní cestujúci zo zastávok Čiližská a Žitavská môžu využiť linku 67 premávajúcu do Ružinova na Astronomickú alebo prestúpiť zo súbežných liniek 75, 201 a 202 ešte v rámci Vrakune na zastávke Dudvážska.

ŽST Vajnory (linka 52/54)

Na ŽST Vajnory v súčasnosti premáva linka 54, ktorej cestovný poriadok je prispôsobený na odchody a príchody vlakov linky S60 zo smeru Senec. Už v minulosti bolo plánované spojenie linky 54 s linkou 52, čím by vzniklo nové prepojenie Vajnôr a Rače.

Od 11.06.2018 budú zlúčené linky 52 a 54 do novej linky 52 ŽST Vajnory - Rača. Linka bude mať interval 20 min. v špičkách a 30 min. v ostatných časoch. Zmenou sa zlepší nadväznosť autobusovej dopravy k vlakom a prepojenie MČ Rača (aj s miestnou časťou Východné) a Vajnory.

V rámci zmeny sa tiež posilní doprava v Rači na Potočnú ulicu. Súčasné 2 páry spojov linky 56 budú nahradené spojmi linky 52 v intervale 40 min. v špičkách a 60 min. v ostatnom čase.

ŽST Nové Mesto (linky 50 a 196)

ŽST Nové Mesto je dnes obsluhovaná električkovou linkou 2, nosnou autobusovou linkou 50 a doplnkovými špičkovými linkami 58 a 196.

Od 11.06.2018 bude v špičkách posilnená linka 50 skrátením intervalu zo 7,5 na 6 minút (zvýšenie kapacity o 160 cestujúcich za hodinu). Na linke 196 príde k doplneniu 3 odchodov, čím sa predĺži ranná špička do 08:39 (po príchode vlakov o cca 08:30).Na Vašu poslednú otázku odpovedáme, nie zatiaľ neiniciovali z dôvodu dlhodobej PN dopravnej referentky a nedostatku časových kapacít.S pozdravom

Mária Horváthová

Sekretariát starostu

MČ Bratislava – Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania