Ján Kuciak, Martina Kušnírová ✝ 2018

Úprava obslužnosti ŽST Vajnory MHD

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

V riešení

Zaslal: Martin Bak, 18. decembra 2017

Dobrý deň
Železnice plánujú od júna 2018 pridať nové spoje na trase Senec - BA-Nové Mesto/Petržalka.
Na podporu využívania vlakov na dopravu z Vajnôr do mesta by bolo vhodné otvoriť rokovania s DPB na zlepšení obslužnosti ŽST Vajnory linkami MHD, ktoré by mohli "pozbierať" cestujúcich z Vajnôr a "vyložiť" ich na žel.stanici (napr. pretrasovanie L54 na koniec Vajnôr so zachádzaním na ŽST Vajnory / zachádzanie L153 na ŽST Vajnory / zlúčenie L54 a L52 s predĺžením do Vajnôr cez ŽST Vajnory - podporujú niektorí poslancí z Rače, a pod.).
Plánuje sa MiÚ v tomto smere angažovať?
S pozdravom

18. december 2017

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.
Vzhľadom na to, že riešenie tohto podnetu vyžaduje komunikáciu s orgánmi štátnej správy, prosíme o pochopenie a trpezlivosť.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
20. december 2017

David 1

Úplne stačí aby povymetala L54 celé Vajnory. Rača má predsa svoju stanicu na ktorej stojí podstatne viac vlakov a tiež bude posilnená trasa Trnava - BA.
L153 premáva non- stop prázdna to skôr namiesto nej posilniť L54. Dané územie môže obslúžiť L525 z Grobu.
21. december 2017

Odpoveď samosprávy


Dobrý deň Martin Bak,
ďakujeme za podnet ktorý ste nám poslal cez Odkaz pre starostu. Podnet bude predložený na prerokovanie na Dopravno-stavebnej komisii 31. januára 2018 a podľa záveru komisiu budeme ďalej postupovať. Budeme vás informovať.
S úctou


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
05. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin Bak,
ako sme už uviedli podnet týkajúci sa dopravnej obslužnosti železničnej stanice bol prerokovaný na stavebnej komisii. Tá odporúča odporúča osloviť DPB a ŽSSK na koordináciu vlakových a autobusových spojení a na častejšie chodenie vlakov a autobusov. V návrhu sa tiež požaduje aby linkové autobusy zachádzali na železničnú stanicu. Tieto úpravy dopravných grafikonov sa majú tiež komunikovať aj s Bratislavskou integrovanou dopravou.Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
12. marec 2018

Martin Bak

Dobrý deň p. Krumpolcová. Ďakujem za odpoveď. Mohli by ste zverejniť stanovisko z rokovania komisie, návrh zaslaný na DPB/ZSSK/BID? Mohla by ste byť konkrétna, čo bude MČ presne žiadať? Bude sa MČ musieť podieľať na financovaní týchto zmien?
12. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Odkazy pre starostu:
Dobrý deň Martin Bak,
Na vašu žiadosť publikujeme stanovisko stavebnej komisie:
1. Úprava obslužnosti ŽSR Vajnory MHD – podnet z www,odkazprestarostu.sk
• Stavebná komisia odporúča osloviť dopravný podnik a železnice na koordináciu vlakových a autobusových spojení a na častejšie chodenie vlakov a autobusov a aby zachádzali autobusy aj na vlakovú stanicu do Vajnôr aj napísať na BID,
V prílohe prikladáme list na relevantné organizácie kvôli doprave.

Ing. arch. Ingrid Krumpolcová
Oddelenie stavebné, ÚP, ŽP a dopravy
Mestská časť Bratislava – Vajnory
16. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Martin Bak,
v náväznosti na predchádzajúcu komunikáciu prikladáme odpoveď DPB na náš list.

Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Diskusia

Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania

Aktualizovať podnet »
Máte nové informácie o podnete?
Pošlite nám jeho aktualizáciu.
Sledovať riešenie podnetu
Chcete byť informovaní o ďalšom vývoji podnetu? a sledujte jeho riešenie.