Svojvoľne vyznačené parkovacie miesto pre autobusy

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Neriešený
meno
Magdaléna Milová 23. decembra 2017

Na u.Na hriadkach parkujú autobusy v rozpore s VZN o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb.....č. 6/2016. ako aj s VZN o parkovaní autobusov č. 5/1991. Autobusy DPB každý pracovný deň rušia nočný pokoj, v čase od 5.00 do 06.00 hod. Mestská časť už roky problém ignoruje, hoci autobusy dlhodobo a pravidelne blokujú kontajnery na separovaný zber, vodiči porušujú cestný zákon státím a cúvaním v križovatke kde dochádza k vážnym kolíznym situáciám s chodcami, cyklistami i vodičmi. Blokujú výjazdy z rodinných domov, ničia zeleň, vylievajú saponáty do okolia, nechávajú motor v chode (kúria, chladenia). Hanbou je, že vodiči DPB močia do kríkov, a to aj pred ďeťmi. Keďže mestská časť problém doteraz riešila len byrokraticky, verím, že problém vyrieši aspoň budúci starosta.

31. december 2017

cestár

Vážená pani/slečna Magdaléna Milová. Čakal som, či bude reagovať Vaša samospráva. Nedočkal som sa ani ja ani Vy, aspoň vidíte, koho ste si zvolili (nemyslím Vás konkrétne, ale občanov). Samospráva pozná občanov iba pred volbami, inak ich má, ako sa hovorí v paži. Možno má pán starosta starosti so sebou samým a neostáva mu čas pre občanov. Ďalším dôkazom odbornosti je vedenie Dopravného podniku, ktoré "nezávislý pán primátor Nesrovnal" menil ani mu nevyschol atrament na podpísanom dekréte. Tento odborne zdatný pán riaditeľ nevie vytvoriť podmienky pre svojich pracovníkov, čo mu priamo vyplýva zo zákona. Ďalšou skutočnosťou je to, že tie kontajnery tam nemajú čo hladať, je to zaujatie verejného priestranstva a po druhé bránia bezpečnej premávke účastníkom cestnej premávky a po tretie, už Vami uvedené problémy skúste ešte raz informovať miestny úrad, a keď nebude reagovať, uvedte mená konkrétnych osôb aj vedúcim, ktorých ste s danou problematikou oboznamili. Verte, určite to do týždňa vyriešia a keď nie, tak sú to sebevrahovia. Želám Vám veľa úspechov.
13. január 2018

Magdaléna Milová

Dobrý deň pán cestár, na problém s autobusmi miestny úrad upozorňujem už 4 roky, žiaľ, bezvýsledne. Seriózny záujem žiaľ chýba vrátane záujmu starostu, ktorý raz prišiel, opýtal sa, v čom je problém a riešenie neponúkol. Úradníci miestneho úradu len robia poštára dopravnému podniku a moje podnety neriešia, len preposielajú buď DPB alebo Magistrátu a od nich prichádzajú len samé výhovorky. Rušenie nočného pokoja ani porušovanie VZN pre nich nič nenamenajú. Pri vytvorení tohto nelegálneho parkovacieho miesta tiež magistrát "zabudol" požiadať o súhlas dopravný inšpektorát, pretože to vraj nemusí robiť. Podľa môjho názoru o súhlas nežiadali, lebo na takto nebezpečnom mieste by ho nikdy nedostali, keďže je v križovatke, v protismere jazdy, nemajú možnosť dodržať 5 metruvú vzdialenosť od začiatku ani konca križovatky, blokujú výhľad v mieste kde cyklisti a chodci vychádzajú na cyklotrasu a znemožňujú výhľad autám vchádzajúcim/vychádzajúcim z križovatky. Navyše nevypínajú motory, takže vypúšťajú exhaláty do okien domov 16 hodín denne. Perfektné miesto na konečnú zastávku je pri Volkswagene, no je to vraj ďalej a tak sa šetrí na úkor obyvateľov našej ulice.
14. január 2018

cestár

Vážená pani/slečna Milová. Neviem, či budete mať silu s touto aroganciou verejnej správy bojovať, ale myslím si, že to za to stojí. Skúste napísať sťažnosť na krajský dopravný inšektorát. Polícia má na vozidlách nápis: "Poháhať a chrániť" Uvidíte, či je to len fráza alebo sú tu len pre oligarchov alebo či aj pre občana. Tam im opíšte stav a spýtajte sa na to značenie. Samozrejme že klamú. Musí to byť na základe projektu odsúhlasené v dopravnej komisii pri magistráte. Druhá možnosť je, skúste spísať ako občania petíciu, ako bude reagovať samospráva. Myslím si, že by ste to mali skúsiť. Blížia sa volby, treba to využiť, lebo všetko bude pre občana. Samozrejme sluby len pred volbami, a následne skutek utek. A ešte veta k šetreniu. To sú len a len výhovorky, šetrí sa na občanoch. Tu sa rozkrádajú milióny, kto tu chce hovoriť o šetrení? A čo je najhoršie, že nikto tu nie je odsúdený a následne zatvorený. Skúsme aj mi všetci platiť dane podľa toho, aký výkon odvádzajú politici - úžerníci, to je jedno ktorí, či miestni, mestskí alebo štátni. Želám Vám veľa úspechov a nepolavte, dotiahnite to zdárneho konca, držím Vám palce.
17. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet!
Vozidlá MHD, v tomto prípade autobusy stoja vozidlom na mieste vyhradenom pre MHD, teda na mieste, ktoré je označené žltými čiarami, a ktoré symbolizuje vyhradené parkovacie miesto pre vozidlá MHD (viď foto). Čo sa týka dopravného značenia, DPB,a.s. nie je jeho zhotoviteľom. K podnetu by sa mal vyjadriť správca komunikácie.
Vo veci znečistenia okolia a ničenia zelene vozidlami, boli všetci vodiči 1. dopravnej prevádzky zabezpečujúci výpravu liniek 21, na pracovnej porade, upozornení na problém, ktorý uvádzate vo svojom podaní. Následne boli títo vodiči vyzvaní k tomu, aby dodržiavali jednotlivé ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, parkovali len na vyhradenom mieste. Vodiči boli zároveň požiadaní i o to, aby na umývanie vozidiel MHD využívali výlučne na to určené priestory v areáli DPB.odbor marketingu a komunikácie
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
17. január 2018

Magdaléna Milová

Dobrý deň,
Vašu odpveď považujem za alibistickú, pretože vodiči ustanovenia zákona o cestnej premávke porušujú naďalej. Rovnako ako aj VZN mestskej časti Devínska Nová Ves. Okrem toho, tento podnet mal byť pridelený Magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktorý nelegálne vyznačené parkovacie miesto vytvoril a obhajuje ho napriek skutočnosti, že je mimo územia konečnej zastávky a nemal a nemá na jeho existenciu súhlas dopravného inšpektorátu.
19. január 2018

Odkaz pre starostu

Dobrý deň,

podnet sme preposlali aj Magistrátu s prosbou o vyjadrenie.

S pozdravom

Martin Kollárik
martin.kollarik@odkazprestarostu.sk
20. január 2018

Ico Fedorko

Ak by MHD slúžila pre ľudí naozaj, a nie iba "naoko", tak by autobusy vôbec nemali dôvod stáť Na hriadkach, ale po obslúžení uvedenej zastávky by sa otočili a pokračovali smerom na VW. Umožnilo by to aj tým menejcennejším obyvateľom Devínskej pokračovať v jazde domov, nemusieť vystúpiť a čakať na ďalší spoj, alebo sa neodviezť omylom Na hriadky. Tí menejcenní po týchto peripetiách radšej idú autom. Diletanti z DPB potom zorganizujú komédiu - akože týždeň jazdy zadarmo na vodičský preukaz, a život ide ďalej. DBP aj verejná správa kašle na pravidlá, na VZN, na ľudí...
05. február 2018

Magdaléna Milová

Vážení zástupcovia porálu Odkaz pre starostu, to že magistrát neodpovedá na podnet, som čakala. Parkovacie miesto pre autobusy v nebezpečnej križovatke a mimo konečnej autobusov totiž vyznačili BEZ SÚHLASU DOPRAVNÉHO INŠPEKTORÁTU a keď som magistrát o zaslanie súhlasu požiadala, zrazu tvrdili, že magistrát oň nežiadal a miesto nevyznačil. Takže ďalší problém, ktorý spôsobil magistrát za výdatnej "pomoci" miestneho úradu v Devínskej Novej Vsi, ktorý sa nerieši už roky, ale naopak zhoršuje. A nelegálne vyznačené miesto dodnes nik neodstránil, takže autobusy naďalej cúvajú v križovatke a ohrozujú chodcov, cyklistov aj ostatných vodičov.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania