Kontajnery blokujúce chodník

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Nové Mesto

Uzavretý
meno
Jana 03. januára 2018

Nedávno sa objavili na vyústení chodníka z parčíku pri hoteli UVS na rohu Bárdošovej a Júlovej nové kontajnery na komunálny odpad. Okrem toho, že sú ohyzdné (často preplnené pretekajúcim odpadom), permanentne blokujú časť alebo aj celý chodník. Nevedno, komu patria (možno k novým bytovkám oproti), ale určite nemajú na tomto mieste čo hľadať. Obťažujú chodcov nielen ako prekážka (obzvlášť pre kočíky a vozíky), ale aj svojim zápachom a odpudivým vzhľadom. Nútiť chodcov predierať sa denne týmto nehygienickým zátiším je nehoráznosť.

03. január 2018

cestár

Jana, skúste sa opýtať pána starostu Kusého, ktorý kandidoval na župana, čo je vyšší level, ako starosta MČ. Táto komunikácia je v správe MČ BA-NM a či pán starosta na základe čoho podpísal zaujatie verejného priestranstva. Či vôbec toto zaujatie verejného priestranstava bolo odsúhlasené v doparvnej komisii pri magistráte, kde účastníko rozhodovania je cestný správny orgán a polícia, ktorá má pomáhať a chrániť. Či toto umiestnenie nespôsobuje problémy v bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, či týmto umiestnením nedošlo k ohrozenie najzranitelnejších účastnikov cestnej premmávky, ktorými sú chodci. Som netrpezlivý a zvedaný na odbornú odpoveď uvedených subjektov.
04. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš podnet. Podnet bol zaslaný na vybavenie.

Jana Plevová
04. január 2018

Jana

Dnes už boli kontajnery posunuté vpravo takže neblokujú chodník. Zistila som tiež, že z opačnej strany (od cesty) je na nich informácia, že sú to kontainery pre Bárdošovu a Vlársku z dôvodu blokovania týchto ulíc pre vozidlá OLO. Vzniklo to zrejme počas sneženia, kedy boli ulice chvíľu nedostupné. OLO tam asi mieni ponechať kontajnery počas celaj zimy. Je tam tiež informácia v zmysle, že ak bude oko nich neporiadok tak ich OLO stiahne. Tak som zvedavá.
04. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Spoločnosť OLO, Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. nám poskytla písomnú informáciu:

Spoločnosť OLO a.s. každoročne zriaďuje zimné stanovištia v ťažko dostupných lokalitách hlavného mesta. Informácia je zverejňovaná na našej webovej tránke www.olo.sk

https://www.olo.sk/snezenie-ovplyvnilo-aj-odvoz-odpadu-v-bratislave-olo-zacne-so-zriadovanim-zimnych-stanovist-v-tazko-dostupnych-lokalitach-uz-od-zajtra-1-12-2017/

Sneženie ovplyvnilo aj odvoz odpadu v Bratislave. OLO začne so zriaďovaním zimných stanovíšť v ťažko dostupných lokalitách už od 1. 12. 2017. Vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky a intenzívne sneženie v Bratislave, majú zberné vozidlá mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s., zabezpečujúce odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu, problém dostať sa najmä do ťažko dostupných a svahovitých lokalít v rámci Bratislavy.

Napriek tomu sa naše zberné vozidlá pokúšajú vykonávať odvoz odpadu v stanovených časových harmonogramoch. Prosíme však obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť a pochopenie, pokiaľ odvoz odpadu nevykonáme v stanovenom termíne, budeme ho realizovať akonáhle nám to poveternostné podmienky umožnia. V súvislosti s aktuálnym počasím a predpoveďou na najbližšie dni, začne spoločnosť OLO s prípravou tzv. zimných stanovíšť v ťažko dostupných lokalitách Bratislavy skôr, ako bolo v pláne. Ide o dočasne umiestnené zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Tie slúžia ako zberné miesto pre obyvateľov tých bratislavských lokalít, ktoré sú počas zimnej sezóny nedostupné pre našu zvozovú techniku. Pôvodne mali byť zimné stanovištia pripravené od 22. 12. 2017, vzhľadom na aktuálne počasie začneme s ich zriaďovaním už od zajtra 1. 12. 2017.

Na zimných stanovištiach budú umiestnené vždy 2 kusy 1 100 l čiernych zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Prosíme obyvateľov, aby do nádob umiestňovali len odpad do nich určený. V prípade ukladania iného, nepovoleného odpadu či objemného odpadu, môžu byť nádoby zo zimných stanovíšť odobraté. Spoločnosť OLO bude pravidelne zabezpečovať odvoz odpadu z týchto stanovíšť. Odvoz odpadu z pôvodných stanovíšť bude vykonaný hneď, ako bude cestná komunikácia pre našu vozovú techniku prejazdná. Zimné stanovištia budú v prevádzke v závislosti od poveternostných podmienok, najneskôr však do 30. 3. 2018.

Obyvatelia budú o zimných stanovištiach informovaní formou oznamov distribuovaných do schránok v oblastiach, v ktorých sa budú stanovištia nachádzať. Informácie o zimných stanovištiach budú tiež poskytnuté Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a príslušným mestským častiam. Ďalšie informácie získajú občania aj na Zákazníckom centre spoločnosti OLO, na tel. č. 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk Príslušný zoznam ulíc, na ktorých budú rozmiestnené zimné stanovištia

Prvá etapa

Podkerepušky
Plánky
Horné Židiny, Horská
Tavárikova osada
Popolná, Potočná, Zvončeková, Na medzi, Chladná
Knižkova dolina, Malý Javorník
Mokráň – Záhoň
Vlárska, Bárdošova
Dlhé diely III.
Komonicova, Nad ostrovom
Dlhé diely I. a II


Jana Plevová
04. január 2018

cestár

Nechápem jednú vec. Prečo, keď o tom viete, to nevylepíte na kúsok papiera na jednotlivé brány vchody domov, ktorých sa to týka? Z tohto neschudobniete ani nezbohatnete. Niektorí dôchodcovia nemajú poriadne ani na chleba, ani lieky, nie to nejaký internet. Toto je povinnosť samosprávy a nie občanov, aby sledovali internet. Vy ste tu pre nich, bohužial je to tak, že oni pre Vás.
25. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

O zimných stanovištiach sme informovali občanov prostredníctvom našej webstránky, cez novinky http://www.banm.sk/zimne-stanovistia-na-odpad-v-tazko-dostupnych-lokalitach-bratislavy/.

Spoločnosť OLO prisľúbilo informovať obyvateľov o zimných stanovištiach formou oznamov distribuovaných do schránok v oblastiach, v ktorých sa budú stanovištia nachádzať. Túto informáciu zverejnili aj na svojich oficiálnych stránkach.
Jana Plevová

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania