Neodtekajúca voda na priechode pre chodcov

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Staré Mesto

V riešení

Na priechode pre chodcov na Poľnej cez Moskovskú sa hromadí voda. Asi sú upchaté kanalizačné vpuste a zároveň je zle stavebne vyriešené odtekanie vody (sklon vozovky).

11. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dňa 10.1.2018 bolo objednané vyčistenie vpustov na Moskovskej a Poľnej ulici.

Edmund Bombara
referát správy komunikácií
Oddelenie dopravy
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania