Dlažba na Námestí slobody

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Vyriešený
meno
Daniel Dudinský 07. júla 2013

dlažba na Námestí slobody je v dezolátnom stave. Chýbajú kovové mreže odvodňovacích kanálov (v zberných surovinách?), kocky z dlažby sú pokradnuté, pohádzané v kríkoch, rovnako dlažba v okolí fontány je nebezpečná pre chodcov, vyčnievajúce časti dlažby, chýbajúce...

08. júl 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet, ktorý preverilo oddelenie. Námestie Slobody boli v septembri minulého roka odzverené mestskej časti a súčasným právcom je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Staré Mesto požiadalo o prinavrátenie námestie do správy práve z dôvodu neporiadku, na ktorý mestskú časť upozorňujú aj občania a pravidelne námestie kontrolujú aj inšpektori verejného poriadku. Váš podnet sme preto zaslali zodpovedným pracovníkom magistrát s požiadavkou o nápravu. Staré Mesto prostredníctvom oddelenia životného prostredia pravidelne upozorňuje magistrát na zvýšený neporiadok na námestí a v prípade, že sa stav nezlepší, je mestská časť pripravená začať aj v tomto prípade správne konanie voči magistrátu.

S pozdravom,


S pozdravom,


Tomáš HALÁN
hovorca


Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Tel.: +421 2 5924 6245
Fax.: +421 2 5292 0003
Mobil: +421 902 051 743
e-mail: [email protected]

www.staremesto.sk
www.facebook.com/staremesto.sk

26. október 2015

Peter Oravec

Rozbitá dlažba na celom Námestí Slobody

Na Námestí Slobody je kompletne zdevastovaná dlažba a chodníky. Vyzerá to tam tak, akoby sa mesto rozhodlo nechať Námestie Slobody úplne zdevastovať.
19. november 2015

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Priestor na Námestí slobody je v havarijnom stave, potrebuje na viacerých miestach opraviť. Budeme lokálne sanovať dlažbu a opravovať platňami prepadnuté kanály a diery. Práce sú naplánované na jar, priestor sme označili v týchto dňoch kvôli bezpečnosti a označenia tam zostanú až kým sa závady neodstránia. Je to opäť verejný priestor, ktorému nebola v minulosti venovaná dostatočná pozornosť, preto ho musíme opraviť. Priestor námestia Slobody prešiel len v septembri roku 2012 do priamej správy Hlavného mesta, spevnené plochy - chodníky sa dostali do správy mesta až v septembri 2015. Predtým bol v správe Mestskej časti Staré mesto.

K výraznejšej obnove dôjde v prvej polovici budúceho roku v rámci realizácie projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, v ktorom čiastočná revitalizácia Námestia slobody predstavuje jeden čiastkový projekt z celého komplexu. Projekt úpravy Námestia slobody je ďalším zo série opráv verejných priestranstiev - upravili sme už Predstaničné námestie, Kollárovo námestie, plánuje sa aj Kamenné námestie a Trnavské mýto.


Oddelenie komunikácie a marketingu
Hlavné mesto SR Bratislava
12. marec 2017

Peter Oravec

Rozbitá dlažba na námestí Slobody

Na námestí Slobody je na viacerých miestach rozbitá dlažba a zničené odtokové mriežky. Prosím o opravu.
27. január 2020

Martin Uváček

Rozbitá dlažba, chodníky a odtokové mreže boli opravené. Podľa mňa vyriešené.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania