Dlhodobo odstavené auto bez EČV

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Dúbravka

Vyriešený
meno
Martin 31. januára 2018

Dlhodobo odstravené auto na parkovisku medzi ulicami Bošániho 17 a Bagarova bez EČV a s platnou EK a TK do 01/2018.

31. január 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

odstraňovanie vozidiel sa riadi zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zákonné dôvody na odstránenie vozidla sú:
§ 67
(1) Držiteľ vozidla90) je povinný

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny91) a

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

To či vozidlo spĺňa vyššie uvedené atribúty na odstránenie vozidla nie je možné z fotky posúdiť. Neplatnosť technickej kontroly nie je podľa tohto ustanovenia zákonným dôvodom na odstránenie akéhokoľvek vozidla.
Žiadna mestská časť ani obec nemá nič spoločné s kontrolovaním platnosti TK, my iba upovedomujeme okresné úrady, odbor dopravy a pozemných komunikácií o týchto vozidlách a konať sú povinné okresné úrady v prípade neplatnosti TK. Ak držiteľ vozidla nevykoná nariadenú technickú kontrolu, okresný úrad trvalo vyradí vozidlo z evidencie vozidiel a držiteľ vozidla by mal toto vozidlo odstrániť z komunikácie. Pričom tieto vozidlá do rozhodnutia okresného úradu sú stále niekoho majetkom a podľa zákona nie sú ani "vraky".
Hovoríme teda o dvoch postupoch konkrétne ak vozidlo spĺňa atribúty uvedené v § 67 postupuje sa podľa zákona o odpadoch a koná správca cesty, vlastník nehnuteľnosti alebo obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti. V prípade že nie a vozidlo ma neplatnú TK postupuje sa podľa zákona č. 725/2004 Z.z. Mestské časti nemôžu nezákonne zasahovať do vlastníckeho práva kohokoľvek, k tomu aby sme do tohto práva zasiahnuť mohli musia byť splnené atribúty uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch a to bude potrebné posúdiť obhliadkou.


M. Blažej
MiÚ MČ Bratislava-Dúbravka
28. august 2018

Lukáš Bartošovič

dobry den, tato obita biela Nexia uz na opisovanom parkovisku nie je, podnet mozete dat ako vyrieseny (snad toto "auto" nenajdeme o par ulic dalej)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania