Výrub stromov na Ševčenkovej ul.

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Petržalka

Vyriešený
meno
Rudko 06. februára 2018

Zaujíma nás, kdo dovolil a prečo výrub 5 zdravých stromov na Ševčenkovej ulice. Aj z fotky je jasné že stromy boli zdravé !!

07. február 2018

D.Daniela

Škoda, ze ste pri vyrube a pilovani nevolali petrzalsky urad alebo MsPa komu patri pozemok?
07. február 2018

Rudko

už boli vzrúbané ale prečo ??? ved tam nemohli zavadzať nikomu !! Niekto potreboval drevo !
07. február 2018

Peter Peter

Vyrubane stromy

Vyrúbanie 4 stromov.
Prečo ste ich vyrúbali?
Vysadíte nové ? Podľa mojich informácií by sa mali vysadiť za každý vyrúbaný strom dva malé.

07. február 2018

D.Daniela

Petržalsky úrad je ticho...prečooo??
09. február 2018

Andrej

a konare tam ostali pre koho naco?
09. február 2018

Andrej

a konare tam ostali pre koho naco?
12. február 2018

Odpoveď samosprávy

Vo veci podnetu týkajúceho sa výrubu stromov na Ševčenkovej ulici oznamujeme, že dňa 5.2.2018 boli v tejto lokalite vyrúbané 2 úplne suché a 3 takmer suché pajasene.

Pajasene sú invázne dreviny a v súlade s §47 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa nevyžaduje na ich výrub súhlas orgánu ochrany prírody. Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanovilo ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy (§ 7b ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).

Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanovujú prílohy č. 2 a 2a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Inváznymi druhmi rastlín na Slovensku sa zaoberá Národná stratégia pre invázne nepôvodné druhy, ktorú vypracovala Štátna ochrana prírody SR, ktorá vydala dňa 26.1.2016 „Usmernenie k spôsobu likvidácie invázneho druhu“

Invázne rastliny sú na Slovensku nepôvodné a ich introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť. Typické pre invázne rastliny je agresívne šírenie. Vedia vytvoriť veľké množstvo semien, ktoré majú veľkú klíčivosť, vyklíčia v skoro každom prostredí, rýchlo rastú, sú veľmi odolné a ťažko sa likvidujú. Ak sa len oseká alebo vyrúbe, tak vytvorí ďalšie koreňové výmladky a na jeho likvidáciu sa musia použiť herbicídy. Vytláčajú pôvodné rastliny, menia zloženie pôvodných rastlinných spoločenstiev, mnohé z nich vyvolávajú alergie.


mestská časť BA-Petržalka
14. február 2018

Rudko

Prečo klamete o tom, že stromy boli suché ?!?! Na jeseň tak navyzerali a neboli, denne chodím okolo . A čo teraz, vyrúbali ste, drevo niekomu dobre padlo,
a čo tá prázdna lúka ??? To je riešenie, hambite sa.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania