Prestrešenie zástavok MHD

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

Uzavretý
meno
Jozef 09. februára 2018

Rád by som sa informoval, prečo reklamné tabule na zástavke sú situované v smere k prichádzajúcemu spoja a nie na strane v smere odchodu.
Jednak to zabraňuje výhladu čakajúceho cestujúceho na príchod spoja bez toho ahy vystúpil spod prestrešenia aj v prípade nepriaznivého počasia a jednak vodič spoja v prípade, že cestujúci nevystúpi spod prestrešenia, na zástavke na znamenie, ho nezbadá včas a už sa mi stalo, že nepostojí.

09. február 2018

D.Daniela

Logická požiadavka
11. február 2018

Michal T

Nad tymto tiez roky rozmyslam
12. február 2018

Martin

Myslím si, že tu je aj logická odpoveď, viac sa ľudia pozerajú smerom na prichádzajúce spoje, teda viac takto pozerajú na reklamu a preto predpokladám, že je tá reklama drahšia - a Jcdecaux viac zarobí...
12. február 2018

Jozef

Možno pracovníci Stavebného úradu, ktorý povoľuje osadenie prestrešenia, necestujú MHD, alebo ... .
16. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Postúpili sme ho na príslušné útvary Magistrátu hl. mesta, ktoré sa mu budú venovať.

S pozdravom Oddelenie vzťahov s verejnosťou. Hlavné mesto SR Bratislava.
26. marec 2018

Jozef

Pre zaujímvosť aj zástavka MHD Botanická v smere do Karlovej Vsi
29. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, sklenené prístrešky, na ktorých sa nachádzajú reklamné vitríny patria spoločnosti J.C. Decaux Slovakia s.r.o. (ďalej ako „J.C. Decaux“). S touto spoločnosťou uzavrelo hlavné mesto zmluvu už v roku 1991, na základe ktorej J.C. Decaux sklenené prístrešky osádza a zabezpečuje ich doživotnú údržbu. Nakoľko mesto na obstaranie, osadenie a údržbu týchto prístreškov finančne neprispieva, J.C. Decaux umiestňuje na niektorých prístreškoch reklamné vitríny, aby bola schopná finančne pokryť ich údržbu. Nakoľko zmluva vznikla v časoch, kedy neboli zavedené zastávky na znamenie, ani sa ich zavedenie neplánovalo, zmluva neurčovala presnú polohu reklamných vitrín na prístreškoch. Sme si vedomí, že v súčasnosti, kedy sa takéto zastávky zavádzajú, predstavuje umiestnenie vitrín v inverznej polohe, t.z. v smere pohľadu na prichádzajúcu linku MHD, značný problém.
V prípade, že by sme sa rozhodli pristúpiť k výmene bočných stien prístreškov, na ktorých bráni rozhľadu reklamná vitrína, vyžiadalo by si to rozkopanie nástupišťa z dôvodu potreby vybudovania nových základov, elektrickej prípojky pre osvetlenie a výmenu prakticky celého prístreška. Toto riešenie považujeme za vysoko nákladné a jeho realizácia nie je možná.
S J.C. Decaux bolo dohodnuté, že reklamné vitríny na všetkých nových prístreškoch budú osádzané tak, aby nebránili cestujúcim a vodičovi prichádzajúceho vozidla MHD v rozhľade.


S pozdravom Oddelenie verejnej dopravy. Hlavné mesto SR Bratislava.

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania