Povolená stavba?

Zodpovednosť za riešenie: MÚ Vajnory

Vyriešený

Zaslal: Peter, 09. februára 2018

Chcem sa opýtať stavebného úradu Vajnory, nikde na úradnej tabule nebolo uverejnené konanie o povolení reklamnej stavby pri križovatke spol. arton ( veľký megaboard) majú povolenie? ani info o kolaudácií? ešte otázka, ak majú stavebné povolenie- tak majú nájomnú zmluvu na všetky pozemky, ( nakoľko sú tam rozdrobené) podľa pôdorysu alebo len tam kde je umiestnená noha?

12. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet.
Postupujeme ho na riešenie príslušnému odbornému referátu úradu a o výsledku Vás budeme informovať.


Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
19. február 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň Peter,
ďakujeme za podnet, ktorý ste nám poslal cez portál Odkaz pre starostu. Na vašu otázku uvedieme že stavbu „bigboardu“ v tvare „V“ na pozemku p. č. 2052/10 k. ú. Vajnory má staviteľ vydané stavebné povolenie ešte z roku 2012. Jeho platnosť bola následne predĺžená. Stavba je teda riadne povolená a v blízkej dobe sa bude kolaudovať. Na otázku či má staviteľ súhlas všetkých majiteľov pozemku uvádzame, že vlastníci pozemkov sú zastúpení pozemkovým spoločenstvom , a to uzavrelo so stavebníkom riadnu nájomnú zmluvu. Stavba ma aj všetky ďalšie povolenia (od dopravného inšpektorátu, energetikov ) potrebné pre jej realizáciu. Zastupiteľstvo nemá oporu v zákone ako takéto stavby z hľadiska vizuálneho smogu nepovoliť . Aj keď sa takáto stavba nepáči ani obyvateľom ani predstaviteľom zastupiteľstva, ani starostovi, platné zákony neumožňujú pri splnení zákonných podmienok stavbu nepovoliť. Súčasný zákon bohužiaľ nemyslí na vzhľad krajiny a okolie ciest.
Mgr. Igor Kňazovický
Sekretariát
Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania