Vysoké obrubníky na chodníkoch k nemocnici Antolská

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení
meno
Di 09. júla 2013

Do nemocnice Antolská chodí množstvo starých, chorých ľudí a mamičiek s malými deťmi. Chodníky k nemocnici ale nemajú zošikmené hrany, čo im sťažuje chôdzu. Navyše, chodník je na jednom úseku aj zničený, zaslúžil by si rekonštrukciu. Aj keď mestské časti a mesto nemajú peniaze, mali by byť udržiavané verejné komunikácie a chodníky pri významných verejných priestoroch, akými sú nemocnice.

15. júl 2013

Odpoveď samosprávy

Uvedené chodníky na Antolskej ulici nie sú zverené do správy mestskej časti a z tohto dôvodu mestská časť Bratislava-Petržalka na nich nezabezpečuje žiadnu údržbu. Na základe uvedeného je potrebné obrátiť sa na vlastníka pozemkov, ktorým je hlavné mesto SR Bratislava.

Milka Podmajerská
vedúca Kancelárie starostu
Miestny úrad Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, Bratislava
t.č. 02/63823 065
fax 02/63 823 908
milka.podmajerska@petrzalka.sk
www.petrzalka.sk
10. október 2013

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

Betliarska a Antolská (od Betliarskej po otočku autobusov) ul. aj s priľahlými chodníkmi sú v správe Hlavného mesta SR Bratislava – oddelenia správy komunikácií (OSK). Vaše upozornenie ohľadom chýbajúceho bezbariérového prístupu evidujeme.
OSK ako správca zabezpečuje údržbu a opravu jestvujúcich komunikácií a chodníkov. Dobudovanie bezbariérových úprav v predmetnej lokalite je investičná činnosť, ktorá si vyžaduje zvýšené finančné náklady a vypracovanie projektu v zmysle vyhlášky 532/2002. Na základe Vašej sťažnosti správca komunikácií podá žiadosť na Oddelenie koordinácie dopravných systémov – Referát tech. činností a špeciálneho stavebného úradu o zaradenie predmetnej akcie do plánu investičných akcií na najbližšie obdobie.

Mgr. Marek Papajčík
referát vzťahov s verejnosťou
Kancelária primátora hl. mesta SR Bratislavy
17. august 2016

migel001

Hlavne, ze sa upravuje niekolko priechodov pre chodcov na krizovatke Sintavska, Smolenicka, ale ze sa neda bezbarierovo prejst po chodnikoch od zastavky Betliarska az k nemocnici, to zodpovednych netrapi...
07. november 2018

Martin Nýdr

Dobrý deň, prosím o zahlasovanie za projekt debarierizácie prechodov v okolí nemocnice ktorý som spracoval do občianskeho rozpočtu "Bez bariér za zdravím – Antolská, Petržalka". Ďakujem za každý hlas. Hlasovať môžete tu:
https://www.bratislava.sk/sk/obciansky-rozpocet-hlasovanie

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania