Naklonené stĺpy el. vedenia Devín Gronárska ul.

Zodpovednosť za riešenie: Iné

V riešení

Zaslal: Antoan, 18. februára 2018

Gronárska ul. .Naklonené stĺpy elektrického vedenia 400 V . Stĺpy sú v zemine , ktorá sa zosúva. Vedenie svojou váhou ťahá stĺpy do strany a čoskoro hrozí , že spadnú na cestu a priľahlé chaty. Takisto môže prísť silný vietor a zvaliť el. vedenie. Hrozí tu vysoké nebezpečie úrazu el. prúdom. Vzniknutý problém treba urýchlene vyriešiť!

19. február 2018

David 1

Volajte havárijnú službu elektrární.
20. február 2018

Odpoveď samosprávy

Podnet bol odstúpený na kompetentný subjekt - Západoslovenská distribučná, a.s., juraj.selecky@zsdis.sk

RNDr. Peter Krempaský
referent ŽP
MÚ MČ Bratislava-Devín
08. máj 2018

Antoan

Podnet vyriešený.
Stĺpy sú zaistené oceľovým lanom ale zostali nahnuté ako predtým. Dočasné riešenie.
Tu platí heslo Jožo podrž komín ja idem po peniaze.
12. máj 2018

Ján

Takéto riešenie je proti predpisom a normám zachytávať stĺpy el. vedenia o stromy a oceľové laná sú na súkromnom pozemku bez súhlasu vlastníka.
28. máj 2018

Antoan

Tu je príklad , ako sa mali stĺpy opraviť. Slovak Telecom vymenil nahnutý stĺp za noví .

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania