Problém s vynášaním kontajnerov

Zodpovednosť za riešenie: Hlavné mesto SR Bratislava

Uzavretý
meno
Andrea Netri 20. februára 2018

Dlhodobo máme problém Fedinova 14-16 , že kvôli autám stojacim v zákaze sa ku- konajnerom nedostane smetiarske auto. Riešili sme to aj opakovaným volaním mestskej polície, ale nepomohlo. Zhodli sme sa na tomto:
- otvoriť zadnú časť kontajnerového stojiska (t.j. tú od parkovacieho miesta) s tým, že by sme si tam nechali nainštalovať bránu, vybudovať krátky chodník až k parkovaciemu miestu aby smetiari nemuseli zachádzať a mohli kontajneri vyniesť. Keďže na katastri nehnuteľnosti je ako vlastník parcely 3458 uvedené mesto a taktiež pri parcele č. 3452, tak sa na Vás obraciam so žiadosťou o pomoc resp. o informáciu, či by bolo možné a akým spôsobom vybudovať na parcele č. 3458 chodník a parcele 3452 jedno parkovacie miesto zrušiť a vyhradiť ho len na vstup pre smetiarov na vývoz kontajnerov.

22. február 2018

Michal K.

podajte si ziadost na zlte ciary, tak sa to robi bezne.
15. máj 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

až dnes sme dostali upozornenie na tento podnet, už sme o ňom informovali Sekciu dopravy.

S pozdravom

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
21. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

výkon dohľadu nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky je v kompetencii mestskej polície aj Policajného zboru SR (v prípade, ak mestská polícia nedostatočne dôrazne rieši porušovanie spomínanej zákazovej značky).
Z dôvodu nečinnosti jednej z poriadkových zložiek nemôže byť dôvodom pre obhajobu stavebných úprav vegetačných plôch, ktoré si vyžadujú aj úpravu organizácie dopravy na miestnej komunikácii. Existujúce kontajnerové stojiská majú riadny komfortný prístup po účelovej zásobovacej komunikácii.
MÚ BA - Petržalka
24. jún 2019

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

stanovisko MÚ Petržalka považujeme za dostatočné a žiadame o uzatvorenie podnetu.

S pozdravom

Oddelenie správy komunikácií
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania