Podnet na odstránenie dlhodobo odstavených vrakov na parkovisku

Zodpovednosť za riešenie: Magistrát hlavného mesta

V riešení

Zaslal: Obyvateľ Dúbravky, 08. marca 2018

Prosím odstrániť tieto vraky s cudzími EČV, ktoré sú dlhodobo asi rok alebo aj viac odstavené na parkovisku pri Zlatej lipe v Dúbravke bez platných TK a EK ak je to možné.

Ďakujeme

09. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň,

predmetné vozidlá sú umiestnené na pozemku s parc. č. 1827/1 reg. C ku ktorému nemá mestská časť Bratislava-Dúbravka žiadny majetkovoprávny vztah. Vlastníkom a správcom pozemku je Hlavné mesto SR Bratislava. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v prípade vozidla s EČV: GIW-685 požiadal o odstránenie hlavné mesto dňa 16.8.2017 (žiadosť o odstránenie vozidla bola hlavným mestom prevzatá dňa 25.8.2017) a tiež sme žiadali hlavné mesto o odstránenie vozidla s EČV: 9238BE zo dňa 19.5.2017 (táto žiadosť bola prevzatá hlavným mestom dňa 31.5.2017). Dnes je marec 2018 a to prečo tieto vozidlá sú ešte na mieste by malo zodpovedať Hlavné mesto SR Bratislava ako povinná osoba.

M. Blažej
MČ Bratislava-Dúbravka
09. marec 2018

Anonymný užívateľ

Ešte jeden tip, ako sa zbaviť vrakov: Odporúčam prispievateľom na tento portál zasielať podnety o vozidlách bez platnej TK a EK priamo aj na Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Bude to rýchlejšie a určite účinnejšie! :-)
https://www.minv.sk/?okresny-urad-bratislava
11. marec 2018

Anonymný užívateľ

Ja som zase prekvapený, že tu nechali teba aj s tými tvojimi invektívami!
13. marec 2018

Odkaz pre starostu

Prosím disktujúcich, aby sa správali slušne a navzájom sa rešpektovali.

Ďakujem,
s pozdravom,

Pavla Rachelová
pavla.rachel@odkazprestarostu.sk
15. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Postúpili sme ho na príslušné útvary Magistrátu hl. mesta, ktoré sa mu budú venovať.

S pozdravom Oddelenie vzťahov s verejnosťou. Hlavné mesto SR Bratislava.
22. marec 2018

Odpoveď samosprávy

Dobrý deň, na vozidlo Ford Escort bola dňa 22.03.2018 vylepená výzva na odstránenie vozidla v lehote 60 dní, na Mazdu Xedos zasielame žiadosť na odstránenie.


S pozdravom Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene. Hlavné mesto SR Bratislava.
13. júl 2018

Obyvateľ Dúbravky

Ďakujeme za odstránenie fordu escort ale odstránenie tej mazdy trvá trocha dlhšie :)

Diskusia

Pridajte obrázky
Prihlásený ako

Pridaním komentáru súhlasím s pravidlami používania